Colofon

Colofon

Brugweb.nl is samengesteld onder verantwoordelijkheid van het Regionaal Besturen Overleg (RBO) in Zuid-Kennemerland.

Begeleidingscommissie vanuit het primair en het voortgezet onderwijs:
Daan Nieuwenhuizen, Viola Scheerder-Rhee, Anne Marie Hersman-van Roon, Joost van het Kaar en Sjoerd van den Berg.

Ontwerp, lay-out, tekstbijdragen en productie:
Jean-Paul Mombers - Made by Mombers, Haarlem. Tom de Hoog | CONTEXT, Alkmaar

Fotografie: Mariëlle Lageveen - Heldere Blik, Amsterdam 

Website: Tunico, Alkmaar