Daaf Gelukschool

Daaf Gelukschool

Op de Daaf Geluk kun je jezelf zijn!

De Daaf Gelukschool geeft jou speciale ondersteuning als je daarvoor in aanmerking komt. Dit zijn daar enkele voorbeelden van:

  • Jij komt in een kleine klas, want onze brugklassen hebben maximaal zestien leerlingen. Daardoor hebben onze docenten veel tijd en aandacht voor jou en je klasgenoten.
  • Door groepsbegeleidingslessen, leefstijllessen en jouw individuele gesprekken met je mentor zorgen we ervoor dat jij weet hoe je het best kunt leren en dat je je snel prettig voelt op onze school.
  • In alle lessen besteden we aandacht aan het plannen van je maak- en leerwerk.
  • De meeste lessen heb je in je eigen mentorlokaal.
  • In speciale trainingsuren ga je aan de slag met het wegwerken van jouw leerachterstanden.
  • Je krijgt in de brugklas voor toetsen twee cijfers, een kadercijfer en een theoretisch cijfer. Jij en onze docenten kunnen zo goed zien op welk niveau je zit. Zo zorgen we ervoor dat jij in de 2e klas een goede keus kunt maken voor de bovenbouw.
  • We organiseren op school een open podium, een sportdag en een schoolfeest.
  • De Daaf Geluk doet mee met de Haarlemse schoolsport-toernooien.
  • De brugklas heeft een kennismakingsweek. Daarin ga je met de klas veel leuke activiteiten doen.
  • Op de Daaf Geluk kun je veel bespreken met de mentor en de teamleider. Zij hebben voor jou een luisterend oor als je ergens mee zit.

 

De schoolgids kun je downloaden van www.daafgeluk.nl

vmbo-kader en mavo met uitsluitend loo

Directeur
Mw. M.J.M. van den Hoven

Adjunct directeur / algemeen zorgcoördinator
Dhr. J.A.M. Koopman

Teamleider 1e klas
Mw. D. van Leeuwen

 

Albert Verweylaan 2
2024 JL Haarlem
023 - 526 16 44
info@daafgeluk.nl
www.daafgeluk.nl

Informatiemomenten

Open dag 
Vrijdag 9 november 2018, 16.00-19.00 u. 
Informatieavond voor ouders, leerkrachten en IB-ers van basisscholen 
Dinsdag 11 december 2018, 19.00-20.30 u.