Eerste Christelijk Lyceum ECL

Eerste Christelijk Lyceum ECL

Het ECL daagt je uit je talenten te ontdekken!

Drie soorten brugklassen

Het ECL heeft drie soorten brugklassen: havo/vwo, atheneum en gymnasium. H/V-klassen krijgen tot de kerstvakantie les op havoniveau. Kun je het aan dan mag je daarna een, meerdere of zelfs alle vakken op vwo-niveau doen. In het laatste geval is instromen in 2 atheneum of 2 gymnasium mogelijk. Je kunt ook een havodiploma halen en vakken waar je heel goed in bent op vwo-niveau of versneld afsluiten.

 

In de gymnasiumbrugklas krijg je Latijn. In klas 2 komt daar Grieks bij. Daarnaast wordt aandacht besteed aan klassieke cultuur met o.a. een apart excursieprogramma. Als gymnasiast ben je soms extra tijd kwijt aan je schoolwerk. Maar dat is natuurlijk geen punt als een klassieke opleiding je boeit. In het atheneum heb je iets meer les in de ‘gewone’ vakken, omdat je geen Grieks en Latijn volgt. Er is veel ruimte om je persoonlijke interesse te volgen. Zo kun je zelf vorm geven aan jouw voorbereidend wetenschappelijk onderwijs.

 

ECL-Vaart

Brugklasleerlingen krijgen les in het prachtige, gerenoveerde gebouw ECL-Vaart (Leidsevaart 220). Elke klas heeft daar een eigen stamlokaal. We doen een beroep op wat je op de basisschool al leerde: verantwoordelijk zijn voor je eigen werk. Leerlingen voelen zich op het ECL snel thuis. Bij ons mag je zijn wie je bent. Er is een voorwaarde: respect voor je omgeving. Een goede sfeer en veiligheid staan bij ons voorop.

 

gymnasium, atheneum, havo

Rector
Auke van der Wal

Afdelingsleider klas 1 en 2
Corrie Cuperus (havo/vwo, atheneum, gymnasium)

 

Brugklaslocatie

ECL-Vaart
Leidsevaart 220
2014 HE Haarlem

Leerjaar 2 t/m 6

ECL-Kade
Zuider Emmakade 43
2012 KN Haarlem
023-5319042
ecladministratie@ecl.nl
www.ecl.nl

Informatiemomenten

Open lesmiddag (ECL-Kade)
Woensdag 10 januari 2018, 14.30-16.30 u. Vooraf aanmelden is niet nodig, de schooldeuren staan open vanaf 14.00 uur.

Informatieavond voor ouders (ECL-Kade)
Woensdag 10 januari 2018, 19.30-21.30 u.

Open dagen
Vrijdag 19 januari 2018, 18.00–21.00 u.
Zaterdag 20 januari 2018, 09.30–12.30 u.