Het Molenduin VSO

Het Molenduin VSO

Samen betekenisvol leren

Je schoolloopbaan bij het Molenduin start in de onderbouw. Hier besteden we veel aandacht aan oriëntatie op arbeid en beroep. Je werkt op je eigen niveau: dit kan Praktijkonderwijs vmbo-B niveau zijn. Tijdens deze periode maak je een keuze voor een profiel waarin je je in de middenbouw gaat specialiseren. In deze bouw gaan we je voorbereiden op een stage buiten de school. Je krijgt meer praktijklessen en minder theorie.

 

Als jouw ontwikkelingsperspectief uitwijst dat je ook kunt doorleren, krijg je in de middenbouw meer theorievakken en als je 16 jaar bent kun je bijvoorbeeld doorstromen naar de Entree-opleiding van het mbo. Ook zijn er mogelijkheden om vanuit de onderbouw over te stappen naar het reguliere vmbo, want dat is nodig als je dit diploma zou willen behalen. In de bovenbouw loop je 3-4 dagen per week stage. Ook zijn er terugkomdagen. Je kunt dan praten over je stage. Wat gaat goed en wat vind je moeilijk? Jouw ervaringen op de stageplaats worden daarbij als uitgangspunt gebruikt.

• Onderbouw 12-13 jaar

• Middenbouw 14-15 jaar

• Bovenbouw 16-19 jaar

 

School voor Voortgezet Speciaal Onderwijs, Cluster 4

Directeur
Mw. Drs. A.M. van Kampen

Locatiecoördinator Driehuis
Mw. H. El Yafati

Locatiecoördinator Santpoort-Noord
Dhr. W Pietersma
Mw. B Pesch

Aanmeldingen
Locatiecoördinatoren

 

Locatie Driehuis (aangeduid op kaart)
Duin en Kruidbergerweg 1a
1985 HG Driehuis
023 - 520 29 66


Locatie Santpoort-Noord
Dinkgrevelaan 32
2071 BP Santpoort-Noord
023 - 537 69 92
molenduin@aloysiusstichting.nl
www.molenduin.nl

Informatiemomenten

Informatie /aanmelding

Het Molenduin verzorgt het gehele jaar rondleidingen en instroommogelijkheden.
Een Toelaatbaarheids Verklaring vanuit het Samenwerkingsverband VO is noodzakelijk voor inschrijving.