Het Schoter

Het Schoter

'Thuis in de wereld': tweetalig mavo, havo en vwo

Brugklassen op maat

Mavo-, havo- en vwo-leerlingen worden ingedeeld bij leerlingen met eenzelfde advies. Voor de betere mavoleerlingen en de betere havoleerlingen hebben we opstroomklassen.

 

Zo krijg je in de mavo-opstroomklas les op havoniveau en ook de toetsen en de boeken zijn op havoniveau. Leerlingen die geplaatst worden in de havo-opstroomklas krijgen dus les op vwo-niveau. Door de toetsen van de leerlingen heel goed te analyseren, zorgen wij voor een goede determinatie en passende plaatsing in de tweede klas.

 

Voor leerlingen die extra uitgedaagd willen worden, hebben wij tweetalig onderwijs op alle niveaus. Onze brugklasindeling en manier van werken is uniek in Haarlem en biedt getalenteerde kinderen extra kansen en uitdagingen!

Atheneum (tweetalig), havo (tweetalig), mavo

Rectoren
Arjan van Waveren

Plaatsvervangend rector
Mardike de Goede

Contactpersoon brugklassen
Joost van het Kaar

 

Sportweg 9
2024 CN Haarlem
023 - 525 84 91
info@schoter.nl
www.schoter.nl

Informatiemomenten

Open dagen 
Vrijdag 1 februari 2019, 19.00-21.00 u. 
Zaterdag 2 februari 2019, 11.00-13.00 u.
Gastlessen voor leerlingen en informatie voor ouders

Op inschrijving op dinsdag 20 en 27 november en donderdag 13 december 2018 en op woensdag 9 en 17 januari 2019 van 19.00-20.30 uur (zie onze website). 
Informatieavond voor leerlingen en ouders over tweetalig onderwijs 
Dinsdag 22 januari 2019, 19.00-20.30 u.