Het Schoter

Het Schoter

'Thuis in de wereld': tweetalig mavo, havo en vwo

Brugklassen op maat

Mavo-, havo- en vwo-leerlingen worden ingedeeld bij leerlingen met een zelfde advies. Voor de betere mavoleerlingen en de betere havoleerlingen hebben we opstroomklassen. Zo krijg je in de mavo opstroomklas les op havo niveau en ook de toetsen en de boeken zijn op havo niveau.

 

Leerlingen die geplaatst worden in de havo opstroomklas krijgen dus les op vwo niveau. Door de toetsen van de leerlingen heel goed te analyseren, worden onze leerlingen aan het einde van het eerste jaar op grond van een goede determinatie geplaatst in leerjaar 2. Voor leerlingen die extra uitgedaagd willen worden, hebben we tweetalig onderwijs op alle niveaus. Onze brugklasindeling en manier van werken is uniek in Haarlem en biedt getalenteerde kinderen extra kansen en uitdagingen!

Atheneum (tweetalig), havo (tweetalig), mavo

Rectoren
Arjan van Waveren
Mardike de Goede

Contactpersoon brugklassen
Joost van het Kaar

 

Sportweg 9
2024 CN Haarlem
023 - 525 84 91
info@schoter.nl
www.schoter.nl

Informatiemomenten

Open dagen
Vrijdag 26 januari 2018, 19.00-21.00 u.
Zaterdag 27 januari 2018, 11.00-13.00 u.

Gastlessen voor leerlingen en informatie voor ouders
Op inschrijving op 14, 22, 30 november en 11 december 2017 en op 15 januari 2018 om 19.00–20.30 uur (zie onze website).

Informatieavond voor ouders
Woensdag 10 januari 2018, 20.00-22.00 u.

Informatieavond voor leerlingen en ouders over tweetalig onderwijs
Donderdag 18 januari 2018, 19.00-20.30 u.