Kalender

Kalender

Woensdag 23 januari 2019

Atheneum College Hageveld
Hageveld Experience (voor leerlingen van groep 8) 14.00-15.30 u.
Ichthus Lyceum
Kennismakingsles, 14.00-16.00 u.
Maritiem College IJmuiden
Doe-middag, 14.30-17.00 u.
Mendelcollege
Kennismakingslessen, 13.30-15.30 u.
Montessori College Aerdenhout
Open huis, 15.00-17.00 u. en 19.00-21.00 u.
Technisch College Velsen
Doe-middag, 14.30-17.00 u.

Vrijdag 25 januari 2019

De Hartenlust
Open dag, 15.30-18.30 u.
Kennemer Lyceum
Open dag, 19.00-21.00 u.
Sancta Maria
Open avond, 19.00-21.00 u.
Sterren College
Open avond, 19.00-21.00 u.

Zaterdag 26 januari 2019

De Hartenlust
Open dag, 11.00-13.00 u.
Kennemer Lyceum
Open dag, 9.30-13.00 u.
Montessori College Aerdenhout
Open huis, 10.00-13.00 u.
Sancta Maria
Open dag, 9.30-12.30 u.
Sterren College
Open dag, 10.00-12.30 u.

Maandag 28 januari 2019

Sancta Maria
Informatieavond voor ouders, 19.30 u.
Vellesan College
Informatieavond mavo-havo-vwo voor ouders, 19.30 u.

Dinsdag 29 januari 2019

Haarlem College
Basisschool bezoekdag
Praktijkcollege De Schakel
Open avond, 17.30-20.00 u.
Stedelijk Gymnasium
Voorlichtingsavond voor ouders, 20.00 u.
Vellesan College
Informatieavond vmbo basiskader voor ouders, 19.30 u.
Wim Gertenbach College
Open avond, 19.00-21.00 u.

Woensdag 30 januari 2019

Duin en Kruidbergmavo
Informatieavond voor ouders, 19.30 u.
Gymnasium Felisenum
Voorlichtingsavond voor ouders, 20.00 u.
Ichthus Lyceum
Kennismakingsles gymnasium, 14.00-16.00 u.
Kennemer Lyceum
Informatieavond voor ouders,19.30-21.30 u.
Montessori College Aerdenhout
Open lesmiddag
Rudolf Steiner College
Informatieavond voor ouders, 20.00-21.45 u.

Donderdag 31 januari 2019

Ichthus Lyceum
Informatieavond voor de ouders groep 8-leerlingen, 19.30-21.30 u.

Vrijdag 1 februari 2019

Duin en Kruidbergmavo
Open avond, 19.00-21.00 u.
Maritiem College IJmuiden
Open avond, 18.00-21.00 u.
Mendelcollege
Open avond, 18.00-21.00 u.
Rudolf Steiner College
Open avond, 18.30-21.00 u.
Het Schoter
Open avond, 19.00-21.00 u.
Technisch College Velsen
Open avond, 18.00-21.00 u.

Zaterdag 2 februari 2019

Atheneum College Hageveld
Open dag, 8.30-13.00 u.
Duin en Kruidbergmavo
Open dag, 10.00-13.00 u.
Gymnasium Felisenum
Open dag, 9.30-13.00 u.
Mendelcollege
Open dag, 9.30-12.30 u.
Rudolf Steiner College
Open dag, 10.00-13.00 u.
Het Schoter
Open dag, 11.00-13.00 u.
Tender College IJmuiden
Open dag, 10.00-12.00 u.

Maandag 4 februari 2019

Atheneum College Hageveld
Informatieavond (regulier), 19.30-21.00 u.

Woensdag 6 februari 2019

Atheneum College Hageveld
VIA Experience (voor leerlingen van groep 8), 14.00-16.00 u. en VIA informatieavond (voor ouders), 19.30-21.00 u.
Ichthus Lyceum
Kennismakingsles, 14.00-16.00 u.
Rudolf Steiner College
Open proeflesmiddag, 13.15-15.30 u.
Sancta Maria
Sancta Proefclub, 15.15-17.00 u.

Donderdag 7 februari 2019

Rudolf Steiner College
Informatieavond voor ouders, 20.00-21.45 u.

Vrijdag 8 februari 2019

Coornhert Lyceum
Open dag, 18.30-21.00 u.
HBM
Open dag, 14.30-19.00 u.
Stedelijk Gymnasium
Open dag, 15.00-19.00 u.
Vellesan College
Open huis, 19.00-21.00 u.

Zaterdag 9 februari 2019

Coornhert Lyceum
Open dag, 10.00-12.30 u.
Ichthus Lyceum
Open dag, 10.00-13.00 u.
Vellesan College
Open huis, 10.00-13.00 u.

Dinsdag 12 februari 2019

Coornhert Lyceum
Informatieavond havo/vwo-, atheneum- of gymnasiumklas voor ouders, 19.30 u.
Haarlem College
Open dag, 17.00-19.00 u.

Woensdag 13 februari 2019

Coornhert Lyceum
Informatieavond mavo/havoklas voor ouders, 19.30 u.
HBM
Proeflessen, 14.00-16.00 u. en informatieavond voor ouders vanaf 19.00 u.
Ichthus Lyceum
Kennismakingsles, 14.00-16.00 u.
Kennemer Lyceum
Gastlesmiddag, 15.00-17.00 u.
Stedelijk Gymnasium
Open lesmiddag, 15.00 u.

Woensdag 27 februari 2019

Maritiem College IJmuiden
Proeflessen/info-avond, 18.30-20.30 u.
Technisch College Velsen
Proeflessen/info-avond, 18.30-20.30 u.

Woensdag 6 maart 2019

Aanmelding vo-scholen, 14.00-17.00 u.

Donderdag 7 maart 2019

Aanmelding vo-scholen, 16.00-18.00 u.

Maandag 11 maart 2019

Aanmelding vo-scholen, 19.00-21.00 u.

Woensdag 17 april 2019

Maritiem College IJmuiden
Informatie zij-instroom, 19.00-20.30 u.
Technisch College Velsen
Informatie zij-instroom, 19.00-21.00 u.