Kalender

Kalender

Woensdag 21 november 2018

De Hartenlust
Kennismakingsles, 15.15-16.30 u.
Montessori College Aerdenhout
Open lesmiddag

Donderdag 22 november 2018

VO-onderwijsmarkt Haarlem-Zuid
Sporthal Groenendaal, Sportparklaan 16, 2103 VT Heemstede, 19.00-21.00 u.
Deelenemende scholen: Atheneum College Hageveld, Coornhert Lyceum, Eerste Christelijk Lyceum, Haarlem College, HBM, Kennemer Lyceum, Montessori College Aerdenhout, Rudolf Steiner College, Sancta Maria, Stedelijk Gymnasium en het Wim Gertenbach College.
Gymnasium Felisenum
Feliklas, vanaf 13.00 u.
Prof. dr. Gunningschool
Open avond, 17.00-20.00 u.

Vrijdag 23 november 2018

VO-onderwijsmarkt Haarlem-Noord
Het Polderhuis, Vestingplein 58, 1991 RK Velserbroek, 19.00-21.00 u.
Deelnemende vo-scholen: Daaf Geluk, Duin en Kruidbergmavo, Gymnasium Felisenum, De Hartenlust, Ichthus Lyceum, Maritiem College IJmuiden, Mendelcollege, Paulus mavo/vmbo, Het Schoter, Sterren College, Technisch College Velsen, Tender College IJmuiden en het Vellesan College.

Zaterdag 24 november 2018

Maritiem College IJmuiden
Open dag, 10.00-13.00 u.
Technisch College Velsen
Open dag, 10.00-13.00 u.

Dinsdag 27 november 2018

Haarlem College
Informatieavond voor ouders en leerlingen, 19.30 u.
Het Schoter
Gastles leerlingen/info ouders, 19.00-20.30 u.

Woensdag 28 november 2018

HBM
Proeflessen, 14.00-16.00 u.
De Hartenlust
Informatieavond voor de ouders/kennismakingsles, 19.30-20.30 u.
Kennemer Lyceum
Gastlesmiddag, 15.00-17.00 u.
Maritiem College IJmuiden
Doe-middag, 14.30-17.00 u.
Montessori College Aerdenhout
Open lesmiddag
Technisch College Velsen
Doe-middag, 14.30-17.00 u.

Donderdag 6 december 2018

Gymnasium Felisenum
Feliklas, vanaf 13.00 u.

Dinsdag 11 december 2018

Daaf Geluk
Informatieavond voor ouders, leerkrachten en IB-ers van basisscholen, 19.00-20.30 u.

Woensdag 12 december 2018

Atheneum College Hageveld
VIA informatieavond (voor ouders), 19.30-21.00 u.
Montessori College Aerdenhout
Open lesmiddag
Oost ter Hout
Open doemiddag, 13.00-16.00 u.
Sancta Maria
Sancta Proefclub, 15.15-17.00 u.
Wim Gertenbach College
Open lesmiddag, 15.00-17.00 u.

Donderdag 13 december 2018

Het Schoter
Gastles leerlingen/ info ouders, 19.00-20.30 u.

Vrijdag 14 december 2018

De Hartenlust
Kennismakingsles, 15.15-16.30 u.

Woensdag 19 december 2018

Ichthus Lyceum
Kennismakingsles, 14.00-16.30 u.

Woensdag 9 januari 2019

Atheneum College Hageveld
Hageveld Experience (voor leerlingen van groep 8) 14.00-15.30 u. en VIA Experience (voor leerlingen van groep 8), 14.00-16.00 u.
Eerste Christelijk Lyceum
Open lesmiddag (ECL-Kade), 14.30-16.30 u./informatieavond voor ouders (ECL-Kade), 19.30-21.30 u.
Montessori College Aerdenhout
Open lesmiddag
Het Schoter
Gastles leerlingen/info ouders, 19.00-20.30 u.

Donderdag 10 januari 2019

Gymnasium Felisenum
Feliklas, vanaf 13.00 u.
Haarlem College
Basisschool bezoekdag

Dinsdag 15 Januari 2019

Mendelcollege
Informatieavond gymnasium/atheneum, havo en mavo voor ouders, 19.30 u.

Woensdag 16 januari 2019

Atheneum College Hageveld
Hageveld Experience (voor leerlingen van groep 8) 14.00-15.30 u.
De Hartenlust
Kennismakingsles, 15.15-16.30 u.
Kennemer Lyceum
Gastlesmiddag, 15.00-17.00 u.
Mendelcollege
Informatieavond tweetalig gymnasium/atheneum en havo voor ouders en leerlingen, 19.00 u.
Montessori College Aerdenhout
Open lesmiddag
Oost ter Hout
Open doemiddag, 13.00-16.00 u.
Wim Gertenbach College
Open lesmiddag, 15.00-17.00 u.

Donderdag 17 januari 2019

Het Schoter
Gastles leerlingen/info ouders, 19.00-20.30 u.

Vrijdag 18 januari 2019

Eerste Christelijk Lyceum
Open dag (ECL-Vaart en ECL-Kade), 18.00-21.00 u.
Haarlem College
Open dag, 18.30-21.00 u.

Zaterdag 19 januari 2019

Eerste Christelijk Lyceum
Open dag (ECL-Vaart en ECL-Kade), 09.30-12.30 u.
Haarlem College
Open dag, 11.00-1300 u.

Dinsdag 22 januari 2019

Het Schoter
Informatieavond tweetalig onderwijs, 19.00-20.30 u.
Gymnasium Felisenum
Feliklas, vanaf 13.00 u.

Woensdag 23 januari 2019

Atheneum College Hageveld
Hageveld Experience (voor leerlingen van groep 8) 14.00-15.30 u.
Ichthus Lyceum
Kennismakingsles, 14.00-16.00 u.
Maritiem College IJmuiden
Doe-middag, 14.30-17.00 u.
Mendelcollege
Kennismakingslessen, 13.30-15.30 u.
Montessori College Aerdenhout
Open huis, 15.00-17.00 u. en 19.00-21.00 u.
Technisch College Velsen
Doe-middag, 14.30-17.00 u.

Vrijdag 25 januari 2019

De Hartenlust
Open dag, 15.30-18.30 u.
Kennemer Lyceum
Open dag, 19.00-21.00 u.
Sancta Maria
Open avond, 19.00-21.00 u.
Sterren College
Open avond, 19.00-21.00 u.

Zaterdag 26 januari 2019

De Hartenlust
Open dag, 11.00-13.00 u.
Kennemer Lyceum
Open dag, 9.30-13.00 u.
Montessori College Aerdenhout
Open huis, 10.00-13.00 u.
Sancta Maria
Open dag, 9.30-12.30 u.
Sterren College
Open dag, 10.00-12.30 u.

Maandag 28 januari 2019

Sancta Maria
Informatieavond voor ouders, 19.30 u.
Vellesan College
Informatieavond mavo-havo-vwo voor ouders, 19.30 u.

Dinsdag 29 januari 2019

Haarlem College
Basisschool bezoekdag
Praktijkcollege De Schakel
Open avond, 17.30-20.00 u.
Stedelijk Gymnasium
Voorlichtingsavond voor ouders, 20.00 u.
Vellesan College
Informatieavond vmbo basiskader voor ouders, 19.30 u.
Wim Gertenbach College
Open avond, 19.00-21.00 u.

Woensdag 30 januari 2019

Duin en Kruidbergmavo
Informatieavond voor ouders, 19.30 u.
Gymnasium Felisenum
Voorlichtingsavond voor ouders, 20.00 u.
Ichthus Lyceum
Kennismakingsles gymnasium, 14.00-16.00 u.
Kennemer Lyceum
Informatieavond voor ouders,19.30-21.30 u.
Montessori College Aerdenhout
Open lesmiddag
Rudolf Steiner College
Informatieavond voor ouders, 20.00-21.45 u.

Donderdag 31 januari 2019

Ichthus Lyceum
Informatieavond voor de ouders groep 8-leerlingen, 19.30-21.30 u.

Vrijdag 1 februari 2019

Duin en Kruidbergmavo
Open avond, 19.00-21.00 u.
Maritiem College IJmuiden
Open avond, 18.00-21.00 u.
Mendelcollege
Open avond, 18.00-21.00 u.
Rudolf Steiner College
Open avond, 18.30-21.00 u.
Het Schoter
Open avond, 19.00-21.00 u.
Technisch College Velsen
Open avond, 18.00-21.00 u.

Zaterdag 2 februari 2019

Atheneum College Hageveld
Open dag, 8.30-13.00 u.
Duin en Kruidbergmavo
Open dag, 10.00-13.00 u.
Gymnasium Felisenum
Open dag, 9.30-13.00 u.
Mendelcollege
Open dag, 9.30-12.30 u.
Rudolf Steiner College
Open dag, 10.00-13.00 u.
Het Schoter
Open dag, 11.00-13.00 u.
Tender College IJmuiden
Open dag, 10.00-12.00 u.

Maandag 4 februari 2019

Atheneum College Hageveld
Informatieavond (regulier), 19.30-21.00 u.

Woensdag 6 februari 2019

Atheneum College Hageveld
VIA Experience (voor leerlingen van groep 8), 14.00-16.00 u. en VIA informatieavond (voor ouders), 19.30-21.00 u.
Ichthus Lyceum
Kennismakingsles, 14.00-16.00 u.
Rudolf Steiner College
Open proeflesmiddag, 13.15-15.30 u.
Sancta Maria
Sancta Proefclub, 15.15-17.00 u.

Donderdag 7 februari 2019

Rudolf Steiner College
Informatieavond voor ouders, 20.00-21.45 u.

Vrijdag 8 februari 2019

Coornhert Lyceum
Open dag, 18.30-21.00 u.
HBM
Open dag, 14.30-19.00 u.
Stedelijk Gymnasium
Open dag, 15.00-19.00 u.
Vellesan College
Open huis, 19.00-21.00 u.

Zaterdag 9 februari 2019

Coornhert Lyceum
Open dag, 10.00-12.30 u.
Ichthus Lyceum
Open dag, 10.00-13.00 u.
Vellesan College
Open huis, 10.00-13.00 u.

Dinsdag 12 februari 2019

Coornhert Lyceum
Informatieavond havo/vwo-, atheneum- of gymnasiumklas voor ouders, 19.30 u.
Haarlem College
Open dag, 17.00-19.00 u.

Woensdag 13 februari 2019

Coornhert Lyceum
Informatieavond mavo/havoklas voor ouders, 19.30 u.
HBM
Proeflessen, 14.00-16.00 u. en informatieavond voor ouders vanaf 19.00 u.
Ichthus Lyceum
Kennismakingsles, 14.00-16.00 u.
Kennemer Lyceum
Gastlesmiddag, 15.00-17.00 u.
Stedelijk Gymnasium
Open lesmiddag, 15.00 u.

Woensdag 27 februari 2019

Maritiem College IJmuiden
Proeflessen/info-avond, 18.30-20.30 u.
Technisch College Velsen
Proeflessen/info-avond, 18.30-20.30 u.

Woensdag 6 maart 2019

Aanmelding vo-scholen, 14.00-17.00 u.

Donderdag 7 maart 2019

Aanmelding vo-scholen, 16.00-18.00 u.

Maandag 11 maart 2019

Aanmelding vo-scholen, 19.00-21.00 u.

Woensdag 17 april 2019

Maritiem College IJmuiden
Informatie zij-instroom, 19.00-20.30 u.
Technisch College Velsen
Informatie zij-instroom, 19.00-21.00 u.