Kalender

Dinsdag 28 september 2021

Sancta Maria
Sancta proefclub,  start 15.15 u.

Woensdag 29 september 2021

Ichthus Lyceum
Kennismakingslessen (Algemeen)

Vrijdag 1 oktober 2021

Ichthus Lyceum
Kennismakingslessen (Algemeen)

Woensdag 6 oktober 2021

Kennemer Lyceum
Proeflesmiddag, 15.00-17.00 u.

Dinsdag 26 oktober 2021

Spaarne College
Informatieavond ouders, 19.30-20.30 u.

Woensdag 27 oktober 2021

Maritiem College IJmuiden
Doe-middag, 14.30-17.00 u.
Het Schoter
Kleine open dag, 15:00-17:00 u.
Technisch College Velsen
Doe-middag, 14.30-17.00 u.

Donderdag 28 oktober 2021

Coornhert Lyceum
Proeflessen en ouderinformatie, 16.00-17.00 u.

Dinsdag 2 november 2021

Spaarne College
Proeflesmiddag, 15.00-16.30 u.

Woensdag 3 november 2021

Kennemer Lyceum
Proeflesmiddag, 15.00-17.00 u.
Spaarne College
Informatieavond ouders, 19.30-20.30 u.

Donderdag 4 november 2021

Haarlem College
Informatiemoment voor leerlingen met lwoo, 16.00-18.00 u.
Spaarne College
Proeflesmiddag, 15.00-16.30 u.

Dinsdag 9 november 2021

De Hartenlust
Kennismakingsles voor leerlingen en informatie voor ouders, 19.30-20.45 u.

Woensdag 10 november 2021

Ichthus Lyceum
Kennismakingslessen (Algemeen)

Vrijdag 12 november 2021

Coornhert Lyceum
Kijkje op het Coornhert, 15.30-17.30 u. en 18.30-20.30 u.
Ichthus Lyceum
Kennismakingslessen (Algemeen)

Dinsdag 16 november 2021

Gymnasium Felisenum
Feliklas, 13.00-15.15 u.
Haarlem College
Basisschool-bezoekdag, 9.00-11.00 u.

Woensdag 17 november 2021

Het Schoter
Gastles voor leerlingen/informatie voor ouders, 19.00-20.30 u.

Donderdag 18 november 2021

Coornhert Lyceum
Proeflessen en ouderinformatie, 16.00-17.00 u.

Vrijdag 19 november 2021

Coornhert Lyceum
Kijkje op het Coornhert, 15.30-17.30 u. en 18.30-20.30 u.
VSO Daaf Geluk
Online Open huis, 16.00-19.45 u. (Aanmelden via website)

Zaterdag 20 november 2021

Maritiem College IJmuiden
Open dag, 10.00-13.00 u.
Technisch College Velsen
Open dag, 10.00-13.00 u.

Woensdag 24 november 2021

Atheneum College Hageveld
Hageveld Experience (leerlingen groep 8), 14.00-15.30 u. (regulier)
De Hartenlust
Kennismakingsles voor leerlingen en informatie voor ouders, 19.30-20.45 u.
HBM
Proeflessen, 13.45-16.00 u.
Kennemer Lyceum
Proeflesmiddag, 15.00-17.00 u.
Informatieavond voor ouders, 19.30 u.
Mendelcollege
Proeflessen voor leerlingen, 16.00-18.00 u./informatieavond voor ouders, 19.00-21.00 u.
Montessori College Aerdenhout
Open Lesmiddag, 15.00-16.15 u.
Praktijkcollege De Schakel
Doe- en ontdekmiddag, 13.30-15.30 u.

Donderdag 25 november 2021

Sancta Maria
Informatieavond ouders groep 8, 19.30 u.
Het Schoter
Gastles voor leerlingen/informatieavond voor ouders, 19.00-20.30 u.

Vrijdag 26 november 2021

Montessori College Aerdenhout
Open Lesmiddag, 15.00-16.15 u.

Woensdag 1 december 2021

Atheneum College Hageveld
Hageveld Experience (leerlingen groep 8), 14.00-15.30 u. (regulier)
Ichthus Lyceum
Kennismakingslessen (Algemeen)
Maritiem College IJmuiden
Doe-middag, 14.30-17.00 u.
Sancta Maria
Sancta proefclub,  start 13.30 en 15.15 u
Technisch College Velsen
Doe-middag, 14.30-17.00 u.

Donderdag 2 december 2021

Coornhert Lyceum
Proeflessen en ouderinformatie, 16.00-17.00 u.
Het Schoter
Gastles voor leerlingen/informatieavond voor ouders, 19.00-20.30 u.

Vrijdag 3 december 2021

Ichthus Lyceum
Kennismakingslessen (Algemeen)

Dinsdag 7 december 2021

Haarlem College
Informatieavond voor ouders en leerlingen van groep 8, vanaf 19.30 u.

Woensdag 8 december 2021

Atheneum College Hageveld
Hageveld Experience (leerlingen groep 8), 14.00-16.00 u. (VIA) en informatieavond, , 19.30-21.00 u. (VIA)
Gymnasium Felisenum
Feliklas, 13.00-15.15 u.
Ichthus Lyceum
Kennismakingslessen (Technasium)
Kennemer Lyceum
Proeflesmiddag, 15.00-17.00 u.
Montessori College Aerdenhout
Open Lesmiddag, 15.00-16.15 u.
Wim Gertenbach College
Open lesmiddag voor groep 8, 14.00-16.00 u.

Donderdag 9 december 2021

Coornhert Lyceum
Proeflessen en ouderinformatie, 16.00-17.00 u.

Vrijdag 10 december 2021

Prof. dr. Gunningschool VSO
Kennismaken, 17.00-20.00 u.

Maandag 13 december 2021

Montessori College Aerdenhout
Open Lesmiddag, 15.00-16.15 u.
Het Schoter
Be prepared for TTO, 15.30-17.00 u.

Dinsdag 14 december 2021

De Hartenlust
Kennismakingsles voor leerlingen en informatie voor ouders, 19.30-20.45 u.

Woensdag 15 december 2021

Oost-ter-Hout
Open doemiddag, 13.00-16.00 u.
Het Schoter
Informatieavond over tweetalig onderwijs voor leerlingen en ouders, 19.00-20.30 u.
Wim Gertenbach College
Open lesmiddag voor groep 8, 14.00-16.00 u.

Donderdag 16 december 2021

Haarlem College
Basisschool-bezoekdag, 9.00-11.00 u.
Ichthus Lyceum
Informatieavond ouders groep 8, vanaf 19.30 u.

Vrijdag 17 december 2021

Montessori College Aerdenhout
Open Lesmiddag, 15.00-16.15 u.

Alle voorlichting digitaal

Vanwege de situatie met betrekking tot het coronavirus is door de gezamenlijke VO-besturen in de regio Zuid-Kennemerland besloten alle aanstaande open dagen en andere vormen van voorlichting voor toekomstige brugklasleerlingen en hun ouders alléén digitaal te organiseren. Kijk op de websites van de scholen voor meer informatie.

Maandag 10 januari 2022

Let op: alleen digitaal, meer info op de website van de school
Haarlem College
Basisschool-bezoekdag, 13.30-15.30 u.

Woensdag 12 januari 2022

Let op: alleen digitaal, meer info op de websites van de scholen
De Hartenlust
Kennismakingsles voor leerlingen en informatie voor ouders, 19.30-20.45 u.
Montessori College Aerdenhout
Open Lesmiddag, 15.00-16.15 u.
Saga Driehuis
Informatieavond voor ouders & leerlingen
Sancta Maria
Interactieve digitale sessies voor leerlingen groep 8, 19.30-21.00 u.
Praktijkcollege De Schakel
Doe- en ontdekmiddag, 13.30-15.30 u.

Donderdag 13 januari 2022

Let op: alleen digitaal, meer info op de websites van de scholen
Coornhert Lyceum
Proeflessen en ouderinformatie, 16.00-17.00 u.
Gymnasium Felisenum
Feliklas, 13.00-15.15 u.
Het Schoter
Be prepared for TTO, 15.30-17.00 u. en gastles voor leerlingen/informatie voor ouders, 19.00-20.30 u.

Vrijdag 14 januari 2022

Let op: alleen digitaal, meer info op de websites van de scholen
Haarlem College
Open dag, 17.00-20.00 u.
Montessori College Aerdenhout~
Open Lesmiddag, 15.00-16.15 u.

Zaterdag 15 januari 2022

Let op: alleen digitaal, meer info op de website van de school
Haarlem College
Open dag, 11.00-13.00 u.

Dinsdag 18 januari 2022

Let op: alleen digitaal, meer info op de websites van de scholen
Mendelcollege
Proeflessen voor leerlingen, 16.00-18.00 u./informatieavond voor ouders, 19.00-21.00 u.
Saga Driehuis
Agora experience (voor leerlingen)
Praktijkcollege De Schakel
Open avond, 17.30-20.00 u.

Woensdag 19 januari 2022

Let op: alleen digitaal, meer info op de websites van de scholen
Atheneum College Hageveld
Hageveld Experience (leerlingen groep 8), 14.00-15.30 u. (regulier)
Ichthus Lyceum
Kennismakingslessen (Gymnasium)
Oost-ter-Hout
Open doemiddag, 13:00-16:00 u.
Vellesan College
Expercience-middag
Wim Gertenbach College
Open lesmiddag voor groep 8, 14.00-16.00 u.

Donderdag 20 januari 2022

Let op: alleen digitaal, meer info op de websites van de scholen
Coornhert Lyceum
Proeflessen en ouderinformatie, 16.00-17.00 u.
Eerste Christelijk Lyceum
Open dag, 18.00-21.00 u.
Ichthus Lyceum
Informatieavond ouders groep 8, vanaf 19.30 u. (online)

Vrijdag 21 januari 2022

Let op: alleen digitaal, meer info op de websites van de scholen
Eerste Christelijk Lyceum
Open dag, 18.00-21.00 u.
De Hartenlust
Open dag, 15.30-18.30 u.
Kennemer Lyceum
Open dag, 19.00-21.00 u.

Zaterdag 22 januari 2022

Let op: alleen digitaal, meer info op de websites van de scholen
Eerste Christelijk Lyceum
Open dag, 9.30-12.30 u.
De Hartenlust
Open dag, 11.00-13.00 u.
Kennemer Lyceum
Open dag, 9.30-13.00 u.

Maandag 24 januari 2022

Let op: alleen digitaal, meer info op de websites van de scholen
Mendelcollege
Proeflessen voor leerlingen en Informatieavond voor ouders tweetalig onderwijs gymnasium-atheneum en havo, 19.00-21.00 u.
Het Schoter
Gastles voor leerlingen/informatie voor ouders, 19.00-20.30 u.
Vellesan College
Informatieavond mavo, havo en vwo (voor ouders), 19.30 u.

Dinsdag 25 januari 2022

Let op: alleen digitaal, meer info op de websites van de scholen
Stedelijk Gymnasium
Voorlichtingsavond voor ouders, vanaf 20.00 u.
Vellesan College
Informatieavond vmbo basis en kader (voor ouders), 19.30 u.
Wim Gertenbach College
Open avond, 19.00-21.00 u.

Woensdag 26 januari 2022

Let op: alleen digitaal, meer info op de websites van de scholen
Gymnasium Felisenum
Voorlichtingsavond voor ouders, vanaf 19.30 u.
Kennemer Lyceum
Proeflesmiddag, 15.00-17.00 u.
Informatieavond voor ouders, 19.30 u.
Maritiem College IJmuiden
Doe-middag, 14.30-17.00 u.
Het Schoter
Be prepared for TTO, 15.30-17.00 u.
Technisch College Velsen
Doe-middag, 14.30-17.00 u.

Donderdag 27 januari 2022

Let op: alleen digitaal, meer info op de website van de school
Saga Driehuis
Agora experience (voor leerlingen)

Vrijdag 28 januari 2022

Let op: alleen digitaal, meer info op de websites van de scholen
HBM
Open dag, 14.30-19.00 u.
Sancta Maria
Open dag, 19.00-21.00 u.
Het Schoter
Open dag, 19.00-21.00 u.
Spaarne College
Open avond, 19.00-21.00 u.

Zaterdag 29 januari 2022

Let op: alleen digitaal, meer info op de websites van de scholen
Gymnasium Felisenum
Open dag voor leerlingen en ouders, 9.30-13.00 u.
Ichthus Lyceum
Open dag, 9.30-13.30 u.
Sancta Maria
Opden dag, 9.30-12.30 u.
Het Schoter
Open dag, 11.00-13.00 u.
Spaarne College
Open dag, 10.00-13.00 u.
Tender College IJmuiden
Open huis, 10.00-12.00 u.

Maandag 31 januari 2022

Let op: alleen digitaal, meer info op de website van de school
Sancta Maria
Informatieavond ouders groep 8, 19.30 u.

Dinsdag 1 februari 2022

Let op: alleen digitaal, meer info op de websites van de scholen
Maritiem College IJmuiden
Girls Night, 18.30-20.30 u.
Technisch College Velsen
Girls Night, 18.30-20.30 u.

Woensdag 2 februari 2022

Let op: alleen digitaal, meer info op de websites van de scholen
Ichthus Lyceum
Kennismakingslessen (Algemeen)
Montessori College Aerdenhout
Open huis, 15.00-17.00 en 19.00-21.00 u.

Donderdag 3 februari 2022

Let op: alleen digitaal, meer info op de websites van de scholen
Rudolf Steiner College
Informatieavond voor ouders, 20.00-21.45 u.
Saga Driehuis
Zoomen met Agora

Vrijdag 4 februari 2022

Let op: alleen digitaal, meer info op de websites van de scholen
Coornhert Lyceum
Open dag, 18.30-21.00 u.
Ichthus Lyceum
Kennismakingslessen (Algemeen)
Maritiem College IJmuiden
Open avond, 18.00-21.00 u.
Mendelcollege
Open avond, 18.00-21.00 u.
Rudolf Steiner College
Open avond voor leerlingen en ouders, 18.30-21.00 u.
Stedelijk Gymnasium
Open dag, 15.00-19.00 u. 
Technisch College Velsen
Open avond, 18.00-21.00 u.
Vellesan College
Open huis (voor ouders en leerlingen), 19.00-21.00 u.

Zaterdag 5 februari 2022

Let op: alleen digitaal, meer info op de websites van de scholen
Atheneum College Hageveld
Open dag, 8.30-13.00 u.
Coornhert Lyceum
Open dag, 10.00-12.30 u.
Mendelcollege
Open dag, 9.30-12.30 u.
Montessori College Aerdenhout
Open huis, 10.00-13.00 u.
Rudolf Steiner College
Open dag voor leerlingen en ouders, 10.00-13.00 u.
Vellesan College
Open huis (voor ouders en leerlingen), 10.00-13.00 u.

Maandag 7 februari 2022

Let op: alleen digitaal, meer info op de website van de school
Atheneum College Hageveld
Informatieavond, 19.30-21.00 u. (regulier)

Woensdag 9 februari 2022

Let op: alleen digitaal, meer info op de websites van de scholen
Atheneum College Hageveld
Hageveld Experience (leerlingen groep 8), 14.00-16.00 u.(VIA) 
Informatieavond, 19.30-21.00 u. (VIA)
Eerste Christelijk Lyceum
Open lesmiddag (ECL-Kade), 14.30-16.30 u.
Informatieavond voor ouders (ECL-Kade), 19.30-21.30 u.
HBM
Proeflessen, 13.45-16.00 u.
Informatieavond voor ouders, 19.00-20.00 u. 
Rudolf Steiner College
Open proeflesmiddag, 13.15-15.30 u.
Stedelijk Gymnasium
Open lesmiddag, vanaf 14.30 u. 

Donderdag 10 februari 2022

Let op: alleen digitaal, meer info op de website van de school
Rudolf Steiner College
Informatieavond voor ouders, 20.00-21.45 u.

Dinsdag 15 februari 2022

Let op: alleen digitaal, meer info op de websites van de scholen
Coornhert Lyceum
Ouderinfo-avond, 19.30-20.30 u.
Haarlem College
Open dag, 16.30-19.30 u.

Woensdag 16 februari 2022

Let op: alleen digitaal, meer info op de websites van de scholen
Gymnasium Felisenum
Feliklas, 13.00-15.15 u.
Vellesan College
Expercience-middag

Maandag 28 februari 2022

Let op: alleen digitaal, meer info op de website van de school
Prof. dr. Gunningschool VSO
Kennismaken, 17.00-20.00 u.

Woensdag 2 maart 2022

Let op: alleen digitaal, meer info op de website van de school
Haarlem College 
Bezoekmiddag voor leerlingen met een vmbo-advies

Aanmelden bij vo, 14.00-17.00 u.

 

Donderdag 3 maart 2022

Aanmelden bij vo, 16.00-18.00 u.

Maandag 7 maart 2022

Aanmelden bij vo, 19.00-21.00 u.

Top