Vanwege de situatie met het coronavirus is door de gezamenlijke VO-besturen in de regio Zuid-Kennemerland besloten alle aanstaande open dagen en andere vormen van voorlichting voor toekomstige brugklasleerlingen en hun ouders alléén digitaal te organiseren. Kijk op de websites van de scholen voor meer informatie.

Schooltype:

Schoolprofiel:

Gemengde brugklas:

VO-School

Top