Kom kennismaken

Kom kennismaken

Hieronder vind je alle data van voorlichtingsmomenten per school (op alfabetvolgorde). Vind je een lijst op datum handiger? Kijk bij Kalender.

Gezamenlijke voorlichting

VO-onderwijsmarkt Haarlem-Zuid

Donderdag 22 november 2018 van 19.00-21.00 u.
Sporthal Groenendaal Sportparklaan 16, 2103 VT Heemstede
De deelnemende vo-scholen zijn: Atheneum College Hageveld, Coornhert Lyceum, Eerste Christelijk Lyceum, Haarlem College, HBM, Kennemer Lyceum, Montessori College Aerdenhout, Rudolf Steiner College, Sancta Maria, Stedelijk Gymnasium en het Wim Gertenbach College.

VO-onderwijsmarkt Haarlem-Noord

Vrijdag 23 november 2018 van 19.00-21.00 u.
Het Polderhuis Vestingplein 58, 1991 RK Velserbroek
De deelnemende vo-scholen zijn: Daaf Geluk, Duin en Kruidberg Mavo, Gymnasium Felisenum, De Hartenlust, Ichthus Lyceum, Maritiem College IJmuiden, Mendelcollege, Paulus mavo/vmbo, Het Schoter, Sterren College, Technisch College Velsen, Tender College IJmuiden en het Vellesan College.

VSO-scholenmarkt

Dinsdag 30 oktober 2018 vanaf 15.00 u.
Prof dr. Gunningschool Planetenlaan 13, 2024 EN Haarlem
De deelnemende vso-scholen zijn: Vestiging Gunning op de Daaf Geluk, Altra College Hoofddorp, Het Molenduin Driehuis en Santpoort, Heliomare en de Prof. Dr. Gunningschool.

Voorlichting door vo-scholen (alfabetvolgorde)

Atheneum College Hageveld

Hageveld Experience (voor leerlingen van groep 8)
Woensdagen 9, 16 en 23 januari 2019, 14.00-15.30 u.
Inschrijven op www.hageveld.nl
VIA Experience (voor leerlingen van groep 8)
Woensdag 9 januari 2019, 14.00-16.00 u.
Woensdag 6 februari 2019, 14.00-16.00 u.
Open dag
Zaterdag 2 februari 2019, 08.30-13.00 u.
Informatieavond regulier
Maandag 4 februari 2019, 19.30-21.00 u.
VIA informatieavonden (voor ouders)
Woensdag 12 december 2018, 19.30-21.00 u.
Woensdag 6 februari 2019, 19.30-21.00 u.

Coornhert Lyceum

Open dagen
Vrijdag 8 februari 2019, 18.30-21.00 u.
Zaterdag 9 februari 2019, 10.00-12.30 u.
Informatieavond voor ouders
Voor de havo/vwo-, atheneum- of gymnasiumklas: dinsdag 12 februari 2019 om 19.30 u.
Voor de mavo/havo klas: woensdag 13 februari 2019, 19.30 u.

Daaf Gelukschool

Open dag
Vrijdag 9 november 2018, 16.00-19.00 u.
Informatieavond voor ouders, leerkrachten en IB-ers van basisscholen
Dinsdag 11 december 2018, 19.00-20.30 u.

Duin en Kruidbergmavo

Informatieavond voor ouders
Woensdag 30 januari 2019, 19.30 u.
Open dagen
Vrijdag 1 februari 2019, 19.00-21.00 u.
Zaterdag 2 februari 2019, 10.00-13.00 u.
Kennismakingslessen leerlingen groep 8
Oktober 2018 - Januari 2019

Eerste Christelijk Lyceum

Open lesmiddag (ECL-Kade)
Woensdag 9 januari 2019, 14.30-16.30 u.
Vooraf aanmelden is niet nodig. De schooldeuren staan open vanaf 14.00 u.
Informatieavond (voor ouders) (ECL-Kade)
Woensdag 9 januari 2019, 19.30-21.30 u.
Open dagen (ECL-Vaart en ECL-Kade)
Vrijdag 18 januari 2019, 18.00–21.00 u.
Zaterdag 19 januari 2019, 09.30–12.30 u. 

Gymnasium Felisenum

Voorlichtingsavond voor ouders

Woensdag 30 januari 2019, 20.00 u.
Open dag voor leerlingen en ouders
Zaterdag 2 februari 2019, 09.30-13.00 u.
Feliklas
Donderdag 22 november 2018, vanaf 13.00 u.
Donderdag 6 december 2018, vanaf 13.00 u.
Donderdag 10 januari 2019, vanaf 13.00 u.

Prof.dr. Gunningschool VSO

Kennismaken
Donderdag 22 november 2018 organiseren wij tussen 17.00-20.00 u. een open avond waarbij leerlingen met hun ouders welkom zijn om de school te bezichtigen. Je kan alleen op deze school aangemeld worden met een toelaatbaarheidsverklaring van een samenwerkingsverband.

Haarlem College

Informatieavond voor ouders en leerlingen van groep 8
Dinsdag 27 november 2018, 19.30 u.
Open dagen
Vrijdag 18 januari 2019, 18.30-21.00 u.
Zaterdag 19 januari 2019, 11.00-13.00 u.
Dinsdag 12 februari 2019, 17.00-19.00 u.
Basisschool-bezoekdagen
Maandag 12 november 2018
Donderdag 10 januari 2019
Dinsdag 29 januari 2019

Op deze dagen is bezoek door de basisschool mogelijk in de ochtend. Inschrijven via groep 8 leerkracht of individueel op basisschoolochtend@haarlemcollege.nl

HBM

Open dag
Vrijdag 8 februari 2019, 14.30-19.00 u.
Informatieavond voor ouders
Woensdag 13 februari 2019, vanaf 19.00 u.
Proeflessen
Woensdag 28 november 2018, 14.00-16.00 u.
Woensdag 13 februari 2019, 14.00-16.00 u.

De Hartenlust

Kennismakingslessen
Schrijf je via onze website in (toekomstige leerlingen) voor een kennismakingsles
Woensdag 21 november 2018, 15.15-16.30 u.
Vrijdag 14 december 2018, 15.15-16.30 u.
Woensdag 16 januari 2019, 15.15-16.30 u.
Informatieavond voor ouders in combinatie met een kennismakingsles

Woensdag 28 november 2018, 19.30-20.30 u.
Open dagen
Vrijdag 25 januari 2019, 15.30- 18.30 u.
Zaterdag 26 januari 2019, 11.00-13.00 u.

Ichthus

Informatieavond voor de ouders van groep 8-leerlingen
Donderdag 31 januari 2019, 19.30-21.30 u.
Open dag voor groep 8-leerlingen én hun ouders
Zaterdag 9 februari 2019, 10.00-13.00 u.
Kennismakingslessen voor leerlingen van groep 8 in de periode november 2018 – februari 2019
Je krijgt een uitnodiging via de basisschool. Mocht jouw basisschool niet komen en wil je toch graag kennismakingslessen volgen, dan ben je welkom op:
Woensdag 19 december 2018
Woensdag 23 januari 2019
Woensdag 6 februari 2019
Woensdag 13 februari 2019
Op woensdag 30 januari 2019 organiseren we een middag speciaal voor leerlingen die geïnteresseerd zijn in ons gymnasium. Voor deze extra middagen kun je je aanmelden via onze website. En zo’n middag is van 14.00-16.00 uur. Als je nog vragen hebt, dan kun je een mail sturen naar: info@ichthuslyceum.nl.

Kennemer Lyceum

Gastlesmiddag
Woensdag 28 november 2018, 15.00-17.00 u.
Woensdag 16 januari 2019, 15.00-17.00 u.
Woensdag 13 februari 2019, 15.00-17.00 u.
Aanmelden: stuur een mail naar info@kennemerlyceum.nl
Open dagen
Vrijdag 25 januari 2019, 19.00-21.00 u.
Zaterdag 26 januari 2019, 09.30 uur-13.00 u.
Informatieavond voor ouders
Woensdag 30 januari 2019, 19.30-21.30 u.

Maritiem College IJmuiden

Kijken op school
Op afspraak het gehele jaar door.

Open dagen en avonden
Zaterdag 24 november 2018, 10.00-13.00 u.
Vrijdag 1 februari 2019, 18.00-21.00 u.
Proeflessen/info-avond
Woensdag 27 februari 2019, 18.30-20.30 u.
Informatie zij-instroom Woensdag 17 april 2019, 19.00-20.30 u. Zie onze website voor extra voorlichtingen!
Doe-middagen
Woensdag 17 oktober 2018, 14.30-17.00 u.
Woensdag 28 november 2018, 14.30-17.00 u.
Woensdag 23 januari 2019, 14.30-17.00 u.
Voor de doe-middagen graag vooraf aanmelden via: informatie@maritiemcollegeijmuiden.nl of 0255-546 900. Tijdens de doe-middagen is er ook een programma voor ouders die willen blijven.

Mendelcollege

Informatieavond gymnasium- atheneum, havo en mavo voor ouders
Dinsdag 15 januari 2019, 19.30 u.
Informatieavond tweetalig onderwijs gymnasium-atheneum en havo voor ouders en leerlingen
Woensdag 16 januari 2019, 19.00 u.
Open avond
Vrijdag 1 februari 2019, 18.00-21.00 u.
Open dag

Zaterdag 2 februari 2019, 09.30-12.30 u.
Kennismakingslessen voor leerlingen die niet met hun basisschool op bezoek zijn geweest
Woensdag 23 januari 2019, 13.30-15.30 u.
Je kunt je hiervoor telefonisch opgeven tot vrijdag 18 januari 2019.

Het Molenduin VSO

Rondleidingen en instroommogelijkheden gedurende het hele schooljaar. Een Toelaatbaarheidsverklaring Samenwerkingsverband VO is noodzakelijk voor inschrijving.

Montessori College Aerdenhout

Open huis
Woensdag 23 januari 2019, 15.00-17.00 u. en ’s avonds 19.00-21.00 u.
Zaterdag 26 januari 2019, 10.00-13.00 u.
Open lesmiddag
Heb je vmbo-tl of vmbo-tl/havo-advies en wil je een open lesmiddag bezoeken, check dan onze website: www.mcaweb.nl en geef je op voor woensdag 21 of 28 november of voor 12 december 2018. Of kies voor woensdag 9, 16 of 30 januari 2019.

Oost ter Hout

Open doemiddagen
Woensdag 12 december 2018, 13.00-16.00 u. 

Woensdag 16 januari 2019, 13.00-16.00 u.
Op deze middagen ben je van harte welkom om de sfeer op onze school te komen ‘proeven’. Mochten deze data niet uitkomen, dan kunnen we altijd een afspraak maken op een ander moment.

Paulus mavo/vmbo

Open dagen
Vrijdag 9 november 2018, 19.00-21.00 u.
Zaterdag 10 november 2018, 10.00-13.00 u.
Voorlichtingsavonden voor ouders
Dinsdag 30 oktober 2018, 19.30 u.
Woensdag 31 oktober 2018, 19.30 u.

Rudolf Steiner College

Informatieavonden voor ouders
Woensdag 30 januari 2019, 20.00-21.45 u.
Donderdag 7 februari 2019, 20.00-21.45 u.
Open dag en avond voor leerlingen en ouders
Vrijdagavond 1 februari 2019, 18.30- 21.00 u.
Zaterdag 2 februari 2019, 10.00-13.00 u.
Open proeflesmiddag
Woensdag 6 februari 2019, 13.15-15.30 u.
Vooraf aanmelden hiervoor is noodzakelijk via contact@rscollege.nl of op de open dagen.

Sancta Maria

Sancta Proefclub (proeflessen voor leerlingen)
Woensdag 12 december 2018, 15.15-17.00 u.
Woensdag 6 februari 2019, 15.15-17.00 u.
Aanmelden via info@sanctamaria.nl of 023-531 60 40.
Open dagen
Vrijdag 25 januari 2019, 19.00-21.00 u.
Zaterdag 26 januari 2019, 9.30-12.30 u.
Informatieavond ouders
Maandag 28 januari 2019 vanaf 19.30 u.

Praktijkcollege De Schakel

Open avond
Op dinsdag 29 januari van 17.30-20.00 uur staan de school en het buffet voor u open!

Het Schoter

Open dagen
Vrijdag 1 februari 2019, 19.00-21.00 u.
Zaterdag 2 februari 2019, 11.00-13.00 u.
Gastlessen voor leerlingen en informatie voor ouders

Op inschrijving op dinsdag 20 en 27 november en donderdag 13 december 2018 en op woensdag 9 en 17 januari 2019 van 19.00-20.30 uur (zie onze website).
Informatieavond voor leerlingen en ouders over tweetalig onderwijs
Dinsdag 22 januari 2019, 19.00-20.30 u.

Stedelijk Gymnasium

Voorlichtingsavond voor ouders
Dinsdag 29 januari 2019, 20.00 u. (schoolgebouw aan de Jacobijnestraat)
Open dag
Vrijdag 8 februari 2019, 15.00-19.00 u.
Open lesmiddag (aanmelden via administratie@sghaarlem.nl)
Woensdag 13 februari 2019, 15.00 u.

Sterren College 

Open dagen
Vrijdag 25 januari 2019, 19.00-21.00 u.
Zaterdag 26 januari 2019, 10.00-12.30 u.
Informatiedag voor leerlingen en leerkrachten groep 8 (en groep 7)
Dinsdag 13 november 2018, inloop vanaf 09.30 u., programma 10.00-12.00 u.
Donderdag 15 november 2018, inloop vanaf 9.30 u., programma van 10.00-12.00 u. Op uitnodiging.
Informatieavond voor ouders (en leerlingen) groep 8 (en groep 7)
Donderdag 15 november 2018, inloop 19.15 u., informatie 19.30-21.00 u.
Bezoek van de basisschool, ouders en leerlingen groep 8
Basisscholen kunnen zich voor een rondleiding aanmelden bij de afdelingscoördinator onderbouw mevrouw Judith Haak (j.haak@sterrencollegehaarlem.nl)

Technisch College Velsen

Open dag/open avond
Zaterdag 24 november 2018, 10.00-13.00 u.
Vrijdag 1 februari 2019, 18.00-21.00 u.
Proeflessen/info-avond
Woensdag 27 februari 2019, 18.30-20.30 u.
Informatie zij-instroom
Woensdag 17 april 2019, 19.00-21.00 u. Zie onze website voor extra voorlichtingen!
Doe-middagen
Woensdag 17 oktober 2018, 14.30-17.00 u.
Woensdag 28 november 2018, 14.30-17.00 u.
Woensdag 23 januari 2019, 14.30-17.00 u.
Voor de doe-middagen graag vooraf aanmelden via informatie@technischcollegevelsen.nl of 0255-546 900. Tijdens de doe-middagen is er ook een programma voor ouders die willen blijven.

Tender College IJmuiden

Open dag
Zaterdag 2 februari 2019, 10.00-12.00 u.

Vellesan College

Informatieavond mavo, havo en vwo (voor ouders)
Maandag 28 januari 2019, 19.30 u. Briniostraat 16, 1971 HM IJmuiden
Informatieavond vmbo basis en kader (voor ouders)
Dinsdag 29 januari 2019, 19.30 u. Platanenstraat 50, 1971 NK IJmuiden
Open huis (voor ouders en leerlingen)
Vrijdag 8 februari 2019, 19.00-21.00 u.
Zaterdag 9 februari 2019, 10.00-13.00 u.

Vestiging Gunning op de Daaf Geluk

Open dag
vrijdag 9 november 2018, 16.00-19.00 u.

Wim Gertenbach College

Open avond
Dinsdag 29 januari 2019, 19.00-21.00 u.
Open lesmiddagen voor groep 8
Woensdag 12 december 2018, 15.00-17.00 u
Woensdag 16 januari 2019, 15.00-17.00 u.