Kom kennismaken

Kom kennismaken

Hieronder vind je alle data van voorlichtingsmomenten per school (op alfabetvolgorde). Vind je een lijst op datum handiger? Die vind je bij Kalender.

Gezamenlijke voorlichting

VO-onderwijsmarkt Haarlem-Zuid

Op donderdag 23 november 2017 houdt het vo-onderwijs in de regio Haarlem-Zuid en omliggende gemeenten van 19.00 tot 21.00 u. een onderwijsmarkt in Sporthal Groenendaal, Sportparklaan 16, 2103 VT Heemstede.

De deelnemende vo-scholen zijn: Atheneum College Hageveld, Coornhert Lyceum, Eerste Christelijk Lyceum, Haarlem College, Haemstede-Barger Mavo, Kennemer Lyceum, Montessori College Aerdenhout, Rudolf Steiner College, Sancta Maria, Stedelijk Gymnasium en het Wim Gertenbach College Zandvoort.

VO-onderwijsmarkt Haarlem-Noord

Op vrijdag 24 november 2017, is er voor regio Haarlem-Noord, Bloemendaal, Velsen en IJmuiden een onderwijsmarkt in Het Polderhuis, Vestingplein 58, 1991 RK te Velserbroek van 19.00 tot 21.00 u.
De deelnemende vo-scholen zijn: Daaf Geluk, Duin en Kruidberg Mavo, Gymnasium Felisenum, Hartenlustmavo, Ichthus Lyceum, Maritiem College IJmuiden, Mendelcollege, Paulus mavo/vmbo, Het Schoter, Sterren College Haarlem, Technisch College Velsen, Tender College IJmuiden, Vellesan College en de Vestiging Gunning op de Daaf Geluk.

Voorlichting door vo-scholen (alfabetvolgorde)

ATHENEUM HAGEVELD

Hageveld Experience (leerlingen groep 8)
Woensdag 22 november 2017, 14.00-15.30 u. (regulier)
Woensdag 6 december 2017, 14.00-15.30 u. (regulier)
Woensdag 10 januari 2018, 14.00-15.30 u. (regulier of VIA)
Woensdag 7 februari 2018, 14.00-15.30 u. (VIA). Alleen toegankelijk na inschrijving via www.hageveld.nl
Open dag
Zaterdag 3 februari 2018, 8.30-13.00 u.
Informatieavond regulier
Maandag 5 februari 2018, 19.30-21.00 u.
Informatieavonden VIA (ouders)
Woensdag 6 december 2017, 19.30-21.00 u.
Woensdag 10 januari 2018, 19.30-21.00 u.
Woensdag 7 februari 2018, 19.30-21.00 u.

COORNHERT
Open dagen
Vrijdag 9 februari 2018, 18.30-21.00 u.
Zaterdag 10 februari 2018, 10.00-12.30 u.
Informatieavond voor ouders
Voor de havo/vwo-, atheneum- of gymnasiumklas: dinsdag 13 februari 2018 om 19.30 u.
Voor de mavo/havo klas: woensdag 14 februari 2018 om 19.30 u.

DAAF GELUK
Open dagen
Vrijdag 10 november 2017, 19.00-21.00 u.

Zaterdag 11 november 2017, 10.00-13.00 u.

DUIN EN KRUIDBERG MAVO
Informatieavond voor ouders
Woensdag 7 februari 2018, 19.30 u.
Open dagen
Vrijdag 16 februari 2018, 19.00-21.00 u.
Zaterdag 17 februari 2018, 10.00-13.00 u.
Kennismakingslessen leerlingen groep 8
Oktober 2017 – januari 2018

EERSTE CHRISTELIJK LYCEUM ECL
Open lesmiddag (ECL-Kade)
Woensdag 10 januari 2018, 14.30-16.30 uur. Vooraf aanmelden is niet nodig. De schooldeuren staan open vanaf 14.00 uur.
Informatieavond voor ouders (ECL-Kade)
Woensdag 10 januari 2018, 19.30-21.30 uur.
Open dagen (ECL-Vaart en ECL-Kade)
Vrijdag 19 januari 2018, 18.00-21.00 uur.Zaterdag 20 januari 2018, 09.30-12.30 uur.

GYMNASIUM FELISENUM
Voorlichtingsavond voor ouders
Woensdag 31 januari 2018, 20.00 u.
Open dag voor leerlingen en ouders
Zaterdag 3 februari 2018, 09.30-13.00 u.
Feliklas
Maandag 2 oktober 2017, dinsdag 7 november 2017 en donderdag 18 januari 2018

PROF.DR. GUNNINGSCHOOL
Open huis
Donderdag 8 februari 2018 organiseren wij van 17.00-20.00 u. een open huis waarbij leerlingen met hun ouders welkom zijn om de school te bezichtigen.

HAARLEM COLLEGE
Informatieavond voor ouders en leerlingen van groep 8
Dinsdag 28 november 2017, 19.30 u.
Open dagen
Vrijdag 19 januari 2018, 18.30-21.00 u.
Zaterdag 20 januari 2018, 11.00-13.00 u.
Dinsdag 13 februari 2018, 17.00-19.00 u.
Basisschool-bezoekdagen
Maandag 27 november 2017
Dinsdag 12 december 2017
Donderdag 18 januari 2018
Op deze dagen is bezoek door de basisschool mogelijk in de ochtend. Inschrijven via groep 8 leerkracht of individueel op basisschoolochtend@haarlemcollege.nl

HAEMSTEDE BARGER
Open dag
Vrijdag 19 januari 2018, 14.30-19.00 u.
Proeflessen
Woensdag 13 december 2017, 14.00- 16.00 u.
Woensdag 31 januari 2018, 14.00- 16.00 u.

HARTENLUST MAVO
Kennismakingslessen
Schrijf je via onze website in voor een kennismakingsles. Zo’n les gegeven we van 14.30-15.30 u. op:
Woensdag 29 november 2017
Woensdag 13 december 2017
Vrijdag 12 januari 2018
Informatieavond voor de ouders/ kennismakingsles voor leerlingen uit groep 8
Donderdag 7 december 2017, 19.30-20.30 u.
Open dagen
Vrijdag 26 januari 2018, 15.00-17.00 u. en om 18.30-20.30 u.
Zaterdag 27 januari 2018, 11.00-13.00 u.

ICHTHUS LYCEUM
ouders van groep 8-leerlingen
Donderdag 1 februari 2018, 19.30-21.30 u.
Open dag voor groep 8-leerlingen én hun ouders
Zaterdag 17 februari 2018, 10.00-13.00 u.
Kennismakingslessen voor leerlingen van groep 8 in de periode november 2017 – februari 2018
Uitnodiging via de basisschool. Woensdag 13 december, woensdag 17 januari, woensdag 31 januari, woensdag 21 februari 2018. Op woensdag 14 februari organiseren we een middag speciaal voor leerlingen die geïnteresseerd zijn in ons gymnasium. Aanmelden via onze website. Middag is van 14-16 uur.

KENNEMER LYCEUM
Proeflesmiddag
Woensdag 29 november 2017, 15.00 uur- 17.00 uur. Woensdag 10 januari 2018, 15.00 uur-17.00 uur. Woensdag 31 januari 2018, 15.00-17.00 uur.
Aanmelden: stuur een mail naar info@kennemerlyceum.nl
Masterclass
Periode okt-dec. 2017
Aanmelden via de leerkracht van je eigen school.
Open dagen
Vrijdag 19 januari 2018, 19.00-21.00 u.
Zaterdag 20 januari 2018, 09.30-13.00 u.
Informatieavond voor ouders
Woensdag 24 januari 2018, 19.30-21.30 u.

MARITIEM COLLEGE IJMUIDEN
Kijken op school
Op afspraak het gehele jaar door
Open dagen en avonden
Zaterdag 25 november 2017, 10.00-13.00 u.
Vrijdag 9 februari 2018, 18.00-21.00 u.
Proeflessen/info-avond
Woensdag 21 februari 2018. 18.30-20.30 u.
Informatie zij-instroom
Woensdag 25 april 2018, 19.00-21.00 u.
Houd onze website in de gaten voor extra voorlichtingen!
Doe-middagen
Woensdag 18 oktober 2017, 14.30-17.00 u.
Woensdag 29 november 2017, 14.30-17.00 u.
Voor de doe-middagen graag vooraf aanmelden via informatie@maritiemcollegeijmuiden.nl of 0255 – 546 900.
Tijdens de doe-middagen is er ook een programma voor ouders die willen blijven.

MENDELCOLLEGE
Informatieavond mavo-havo voor ouders
Dinsdag 16 januari 2018, 19.30 u.
Informatieavond gymnasium-atheneum en havo voor ouders
Woensdag 17 januari 2018, 19.30 u.
Informatieavond tweetalig onderwijs gymnasium-atheneum en havo voor ouders en leerlingen
Maandag 29 januari 2018, 19.00 u.
Open avond
Vrijdag 2 februari 2018, 18.00-21.00 u.
Open dag
Zaterdag 3 februari 2018, 09.30-12.30 u.
Kennismakingslessen voor leerlingen die niet met hun basisschool op bezoek komen
Woensdag 24 januari 2018, 13.30-15.30 u.
Je kunt je hiervoor telefonisch opgeven tot vrijdag 19 januari 2018.

HET MOLENDUIN VSO
Informatie
Het Molenduin verzorgt gedurende het hele schooljaar rondleidingen en instroommogelijkheden.

MONTESSORI COLLEGE AERDENHOUT
Open huis
Woensdag 24 januari 2018, 15.00-17.00 u. en ’s avonds 19.00-21.00 u.
Zaterdag 27 januari 2018, 10.00-13.00 u.
Open lesmiddag
Heb je vmbo-tl of vmbo-tl/havo-advies en wil je een open lesmiddag bezoeken, check dan onze website: www.mcaweb.nl en geef je op voor 29 november of voor 6 of 13 december 2017. Of kies voor 10 of 17 januari 2018.

OOST-TER-HOUT
Open doemiddagen
Woensdag 13 december 2017, 13.00-16.00 u.
Woensdag 17 januari 2018, 13.00-16.00 u.
Op deze middagen ben je van harte welkom om de sfeer op onze school te komen ‘proeven’. Mochten deze data niet uitkomen, dan kunnen we altijd een afspraak maken op een ander moment.

PAULUS MAVO
Voorlichtingsavonden voor ouders/verzorgers
Dinsdag 31 oktober en woensdag 1 november 2017. Aanvang 19.30 u.
Open dagen
Vrijdag 10 november 2017, 19.00-21.00 u.
Zaterdag 11 november 2017, 10.00-13.00 u.

RUDOLF STEINER COLLEGE
Informatieavonden voor ouders
Woensdag 24 en donderdag 25 januari 2018, 20.00-21.45 u.
Open dag en avond voor leerlingen en ouders
Vrijdagavond 26 januari 2018, 18.30- 21.00 u. en zaterdag 27 januari 2018, 10.00-13.00 u.
Open proeflesmiddag
Woensdag 14 februari 2018, 13.15-15.45 u. Vooraf aanmelden hiervoor is noodzakelijk via contact@rscollege.nl of op de open dagen.

SANCTA MARIA
Sancta Proefclub
(proefl essen)
Woensdag 13 december 2017
Woensdag 10 januari 2018
Woensdag 7 februari 2018
Tijden: 15.00-17.00 u.
Aanmelden via info@sanctamaria.nl of 023 - 531 60 40
Open dagen
Vrijdag 16 februari 2018, 19.00-21.00 u.
Zaterdag 17 februari 2018, 09.30-12.30 u.
Informatieavond voor ouders
Maandag 19 februari 2018, aanvang 20.00 u.

PRAKTIJKCOLLEGE DE SCHAKEL
Open avond
Op dinsdag 23 januari 2018, van 18.00 tot 20.30 uur staan de school en het buffet voor u open!

HET SCHOTER
Open dagen
Vrijdag 26 januari 2018, 19.00-21.00 u.
Zaterdag 27 januari 2018, 11.00-13.00 u.
Gastlessen voor leerlingen en informatie voor ouders
Op inschrijving op 14, 22, 30 november en 11 december 2017 en op 15 januari 2018 om 19.00–20.30 uur (zie onze website).
Informatieavond voor ouders
Woensdag 10 januari 2018, 20.00-22.00 u.
Informatieavond voor leerlingen en ouders over tweetalig onderwijs
Donderdag 18 januari 2018, 19.00-20.30 u.

STEDELIJK GYMNASIUM HAARLEM
Voorlichtingsavond voor ouders
Dinsdag 30 januari 2018, 20.00 u. (schoolgebouw aan de Jacobijnestraat)
Open dag
Vrijdag 9 februari 2018, 15.00-19.00 u.
Open lesmiddag
Woensdag 21 februari 2018, 15.00 u.

STERREN COLLEGE HAARLEM
Open dagen
Vrijdag 26 januari 2018, 19.00-21.00 u.
Zaterdag 27 januari 2018, 10.00-12.30 u.
Informatiedag voor leerlingen en leerkrachten groep 8 (en groep 7)
Dinsdag 14 november 2017, inloop vanaf 9.30 u., programma 10.00-12.00 u.
Donderdag 16 november 2017, inloop vanaf 9.30 uur, programma 10.00-12:00 u.
Informatieavond voor ouders (en leerlingen) groep 8 (en groep 7)
Donderdag 16 november 2017, inloop 19.15 u., informatie 19.30-21:00 u.
Bezoek van de basisschool, ouders en leerlingen groep 8
Basisscholen kunnen zich voor een rondleiding aanmelden bij:
De heer N. de Vries (n.devries@sterrencollegehaarlem.nl) of mevrouw J. Haak
(j.haak@sterrencollegehaarlem.nlvolgen

TECHNISCH COLLEGE VELSEN
Open dag/open avond
Zaterdag 25 november 2017, 10.00-13.00 u.
Vrijdag 9 februari 2018, 18.00-21.00 u.
Proeflessen/info-avond
Woensdag 21 februari 2018,18.30-20.30 u.
Informatie zij-instroom
Woensdag 25 april 2018, 19.00-21.00 u.
Houd onze website in de gaten voor extra voorlichtingen!
Doe-middagen
Woensdag 18 oktober 2017, 14.30-17.00 u.
Woensdag 29 november 2017, 14.30-17.00 u.
Woensdag 24 januari 2018, 14.30-17.00 u.
Voor de doe-middagen graag vooraf aanmelden via informatie@technisch- collegevelsen.nl of 0255-546 900. Tijdens de doe-middagen is er ook een programma voor ouders die willen blijven.

TENDER COLLEGE IJMUIDEN
Open dag
Zaterdag 3 februari 2018, 10.00-12.00 u.

VELLESAN COLLEGE
Informatieavond mavo-havo-vwo (voor ouders)
Maandag 29 januari 2018, 19.30 u.
Briniostraat 16, 1971 HM IJmuiden
Informatieavond vmbo basis-kader (voor ouders)
Dinsdag 30 januari 2018, 19.30 u.
Briniostraat 16, 1971 HM IJmuiden
Open Huis (voor ouders en leerlingen)
Vrijdag 9 februari 2018, 19.00-21.00 u.
Zaterdag 10 februari 2018, 10.00-13.00 u.

VESTIGING GUNNNING OP DE DAAF GELUK
Open dagen
Vrijdag 10 november 2017, 19.00–21.00 u.
Zaterdag 11 november 2017, 10.00–13.00 u.

WIM GERTENBACH COLLEGE ZANDVOORT
Open avond
Dinsdag 30 januari 2018, 19.00-21.00 u.
Open lesmiddagen voor groep 8
Woensdag 20 december 2017, 15.00-17.00 u.
Woensdag 24 januari 2018, 15.00-17.00 u.
Aanmelden? Neem contact op met school voor een individuele afspraak.