Atheneum College Hageveld

College Hageveld: 'alles onder één koepel'

De brugklas op Hageveld
Aangezien wij alleen atheneum hebben, bestaat de brugklas uit ongeveer 200 leerlingen die allemaal op de basisschool tot de beste leerlingen behoren. Een groep gelijkgestemden. We beginnen het jaar met het brugklaskamp. Het kamp staat in het teken van kennismaken en je veilig voelen op school. Veilig voelen en plezier hebben op school vinden wij een belangrijke voorwaarde voor succes.

Aannamebeleid op Hageveld
Als je voor Hageveld kiest, kies je voor een atheneum-opleiding. Met een éénduidig vwo-advies van de groep 8 leerkracht ben je bij ons toelaatbaar en kun je je aanmelden via de site. Mocht je een havo/vwo-advies krijgen en toch graag naar Hageveld willen dan kun je de aannamecoördinator (lklatt@hageveld.nl) vragen contact op te nemen met je juf of meester. Wij willen dan graag van je juf of meester horen waarom je geen éénduidig advies hebt gekregen. Als wij denken dat jij die ene uitzondering bent en dat je het hier toch gaat redden, nodigen we je uit voor een oriënterend gesprek.

r.-k. atheneum met Latijn

Rector
Peter Stam

Aannamecoördinator
Lysanne Klatt (regulier)
Ronald Haak (VIA)

Hageveld 15
2102 LM Heemstede
023 - 510 01 00
college@hageveld.nl
www.hageveld.nl

Hageveld Experience (leerlingen groep 8)
Woensdag 24 november 2021, 14.00-15.30 u. (regulier)
Woensdag 1 december 2021, 14.00-15.30 u. (regulier)
Woensdag 8 december 2021, 14.00-16.00 u. (VIA)
Woensdag 19 januari 2022, 14.00-15.30 u. (regulier)
Woensdag 9 februari 2022, 14.00-16.00 u.(VIA)
Informatie via www.hageveld.nl

Open dag
Zaterdag 5 februari 2022, 8.30-13.00 u.

Informatieavonden
Woensdag 8 december 2021, 19.30-21.00 u. (VIA)
Maandag 7 februari 2022, 19.30-21.00 u. (regulier)
Woensdag 9 februari 2022, 19.30-21.00 u. (VIA)

Top