Eerste Christelijk Lyceum ECL

Vind jezelf op het ECL!

De brugklas
Het ECL heeft drie soorten brugklassen: havo/vwo, atheneum en gymnasium. In de havo/vwo-klassen krijg je tot de kerstvakantie les op havo-niveau. Kun je meer aan, dan mag je daarna vakken op vwo-niveau doen. Rond je alle vakken met goed resultaat op dat niveau af, dan kun je natuurlijk instromen in 2 atheneum of 2 gymnasium. In veel gevallen is het mogelijk als havo-leerling een vak waar je extra goed in bent op vwo-niveau of versneld af te sluiten.

In de gymnasiumbrugklas krijg je Latijn. In klas 2 komt daar Grieks bij. Daarnaast wordt aandacht besteed aan vakoverstijgend leren en klassieke cultuur, onder meer in de vorm van een door leerlingen georganiseerde gymnasiumdag.

In het atheneum vinden veel leerlingen ruimte om hun persoonlijke interesse te volgen. Zo kun je zelf vorm geven aan jouw “voorbereidend wetenschappelijk onderwijs”

Het brugklasgebouw
Brugklasleerlingen krijgen les in het prachtige, gerenoveerde gebouw ECL-Vaart. Elke klas heeft daar een eigen stamlokaal, waarin elke leerling een eigen plek heeft. We doen een beroep op wat je op de basisschool al leerde: verantwoordelijk zijn voor je eigen werk en je eigen werkplek. Bij ons mag je zijn wie je bent. Er is een voorwaarde: respect voor je omgeving. Een goede sfeer en veiligheid staan voorop. Leerlingen voelen zich dan ook snel thuis op het ECL.

gymnasium, atheneum, havo

Rector
Marleen van der Flier

Afdelingsleider klas 1 en 2
Merel Sijbrant (havo/vwo, atheneum, gymnasium)

Brugklaslocatie
ECL-Vaart
Leidsevaart 220
2014 HE Haarlem

Leerjaar 2 t/m 6
ECL-Kade
Zuider Emmakade 43
2012 KN Haarlem
023 - 531 90 42
ecladministratie@ecl.nl
www.ecl.nl

Open lesmiddag (ECL-Kade)
Woensdag 6 januari 2021, 14.30-16.30 u.
Vooraf aanmelden is niet nodig. De schooldeuren staan open vanaf 14.00 u.

Informatieavond voor ouders (ECL-Kade)
Woensdag 6 januari 2021, 19.30-21.30 u.

Open dagen (ECL-Vaart en ECL-Kade)
Vrijdag 15 januari 2021, 18.00-21.00 u.
Zaterdag 16 januari 2021, 9.30-12.30 u.

Top