Eerste Christelijk Lyceum ECL

Vind jezelf op het ECL!

De brugklas
Het ECL heeft drie soorten brugklassen: havo/vwo, atheneum en gymnasium. In de havo/vwo-klassen krijg je tot de kerstvakantie toetsen op havo èn op vwo-niveau. Zo zien we welk niveau goed bij jou past. Ook kan je het vak Latijn volgen, als je dat leuk vindt. Na de havo/vwo-brugklas stroom je door naar 2 havo/vwo, 2 atheneum of 2 gymnasium. Ook in 2 havo/vwo is het mogelijk om vakken op vwo-niveau te volgen. Zo geven we iedereen de kans om zich op eigen tempo en niveau te ontwikkelen.

In het atheneum vinden veel leerlingen ruimte om hun persoonlijke interesse te volgen. We werken in alle lessen vanuit jouw verwondering en verbeelding over vragen die voor liggen. Creatief denken vinden we erg belangrijk op het ECL. In de gymnasiumbrugklas krijgen alle leerlingen Latijn. In klas 2 komt daar Grieks bij. Daarnaast wordt aandacht besteed aan vakoverstijgend leren en klassieke cultuur.

Het brugklasgebouw
Brugklasleerlingen krijgen les in het prachtige gebouw ECL-Vaart. Elke klas heeft daar een eigen stamlokaal, waarin elke leerling een eigen plek heeft. We doen een beroep op wat je op de basisschool al leerde: verantwoordelijk zijn voor je eigen werk en je eigen werkplek. Bij ons mag je zijn wie je bent. Er is een voorwaarde: respect voor je omgeving en iedereen om je heen. Een goede sfeer en veiligheid staan voorop. Leerlingen voelen zich dan ook snel thuis op het ECL!

gymnasium, atheneum, havo

Rector
Marleen van der Flier

Teamleider klas 1 en 2 havo/vwo
Merel Sijbrant

Teamleider klas 1 en 2 vwo
Nora de Bruijn

Brugklaslocatie
ECL-Vaart
Leidsevaart 220
2014 HE Haarlem

Leerjaar 2 t/m 6
ECL-Kade
Zuider Emmakade 43
2012 KN Haarlem
023 - 531 90 42
ecladministratie@ecl.nl
www.ecl.nl

Open dagen (ECL-Vaart en ECL-Kade)
Donderdag 20 januari 2022, 18.00-21.00 u.
Vrijdag 21 januari 2022, 18.00-21.00 u.
Zaterdag 22 januari 2022, 9.30-12.30 u.

Open lesmiddag (ECL-Kade)
Woensdag 9 februari 2022, 14.30-16.30 u. De schooldeuren staan open vanaf 14.00 u.
Aanmelden kan via de website vanaf maandag 10 januari.

Informatieavond voor ouders (ECL-Kade)
Woensdag 9 februari 2022, 19.30-21.30 u.

Top