Maritiem College IJmuiden

Ben je gek op water, varen en schepen?

Het onderwijs in de onderbouw
De onderbouw van het Maritiem College IJmuiden duurt twee jaar. Bij ons leer je niet alleen uit boeken, maar ook door te doen. Vanaf de eerste week volg je zo’n tien uur per week technieklessen en ga je bijvoorbeeld varen op één van onze opleidingsschepen. Daarnaast krijg je sport, zwemmen, roeien en wrikken, knopen en splitsen. Er is veel afwisseling in het lesprogramma: de theorielessen koppelen we zoveel mogelijk aan de praktijk.

We werken met het lesprogramma ‘Matroos op koers’. Hiermee bereid je – op je eigen laptop – de vaarreizen voor, die je daarna echt gaat maken op de opleidingsschepen. Net als op een schip kun bij ons op school ook wonen. En dat is heel leuk! Onze huisvesting wordt gebruikt door leerlingen die ver moeten reizen. Wanneer je kiest voor de richting Rijn-, binnen- en kustvaart is het wonen in onze huisvesting vanaf de bovenbouw verplicht.

school voor maritiem onderwijs vmbo
(basis, kader, gemengde leerweg, lwoo)

Directeur
Dhr. F.J.W. Out

Schoolleider (plv. directeur)
Dhr. R. Hartman

Schoolleider
Dhr. A. Zwanenburg

Hoofd Huisvesting/Facilitaire Dienst
Dhr. M. Dik

Briniostraat 10-12
1971 HM IJmuiden
0255 - 54 69 00
informatie@maritiemcollegeijmuiden.nl
www.maritiemcollegeijmuiden.nl

Open dag en open avond
Zaterdag 20 november 2021, 10.00-13.00 u.
Vrijdag 4 februari 2022, 18.00-21.00 u.

Girls Night
Dinsdag 1 februari 2022, 18.30-20.30 u.

Houd onze website in de gaten voor extra voorlichtingsmomenten.

Doe-middagen
Woensdag 27 oktober 2021, 14.30-17.00 u.
Woensdag 1 december 2021, 14.30-17.00 u.
Woensdag 26 januari 2022, 14.30-17.00 u.
Meld je voor bovengenoemde activiteiten aan via onze website (laatste nieuws -> zo leuk is onze school). Voor meer informatie kun je ook bellen naar 0255 - 54 69 00 of mailen naar informatie@maritiemcollegeijmuiden.nl

Top