Prof. Dr. Gunningschool VSO

Kwaliteit, betrokkenheid en veiligheid

De Prof. Dr. Gunningschool VSO is een kleinschalige school met ongeveer 100 leerlingen. Wij bieden de niveaus vmbo-basis t/m vmbo-theoretische leerweg aan. Wij willen jou helpen je einddoel te bereiken. Dit kan door middel van een theoretisch lesprogramma maar ook door middel van een combinatie tussen een praktisch- en theoretisch lesprogramma.

Jouw mentor helpt je om je persoonlijke doelen te behalen. Hij of zij geeft les, maar coacht ook in gedrag. Elke zes weken heb je een mentorgesprek. De mentor belt of mailt een keer in de drie weken je ouders en/of je verzorgers om te bespreken hoe het op school gaat. Zo blijven zij goed op de hoogte van jouw ontwikkeling.

openbare school voor voortgezet speciaal onderwijs Cluster IV

Directeur
Mw. M.J.M. van den Hoven

Teamleider VSO
Dhr. M. van Merm
Dhr. E. Slot

Planetenlaan 13
2024 EN Haarlem
023 - 541 19 12
info@gunningschool-vso.nl
www.gunningschool-vso.nl

Informatiemomenten

Kennismaken
Woensdag 5 februari 2020, 16.00-20.00 u. en woensdag 25 maart 2020, 13.30-17.30 u. organiseren wij een open dag waarbij leerlingen met hun ouders welkom zijn om de school te bezichtigen. Je kan alleen op deze school aangemeld worden met een toelaatbaarheidsverklaring van een samenwerkingsverband.

Top