Prof. Dr. Gunningschool VSO

Kwaliteit, betrokkenheid en veiligheid

De Prof. Dr. Gunningschool VSO is een kleinschalige school met ongeveer 100 leerlingen. Wij bieden de niveaus vmbo-basisberoeps gerichte leerweg t/m vmbo-theoretische leerweg aan. Wij willen jou helpen je einddoel te bereiken. Dit kan door middel van een theoretisch lesprogramma maar ook door middel van een combinatie tussen een praktisch- en theoretisch lesprogramma. Wanneer dat mogelijk is vindt er schakeling plaats naar een regulier voortgezet onderwijs school.

vso (vmbo-b, k en t)

Directeur
Mw. M.J.M. van den Hoven

Teamleider VSO
Dhr. M. van Merm
Mw. A. Papadopoulos

Planetenlaan 13
2024 EN Haarlem
023 - 541 19 12
info@gunningschool-vso.nl
www.gunningschool-vso.nl

Kennismaken
Vrijdag 10 december 2021 van 17.00-20.00 uur en maandag 28 februari 2022 van 17.00-20.00 uur organiseren we een open huis waarbij je met je ouders welkom bent om de school te bezichtigen. Je kan bij onze school aangemeld worden met een toelaatbaarheidsverklaring van een samenwerkingsverband.

Top