Prof. Dr. Gunningschool VSO

Kwaliteit, betrokkenheid en veiligheid

De Prof. Dr. Gunningschool VSO is een kleinschalige school met ongeveer 100 leerlingen. Wij bieden de niveaus vmbo-basisberoepsgerichte leerweg t/m vmbo-theoretische leerweg aan. Wij willen jou helpen je einddoel te bereiken. Dit kan door middel van een theoretisch lesprogramma maar ook door middel van een combinatie tussen een praktisch- en theoretisch lesprogramma. Wanneer dat mogelijk is, vindt er schakeling plaats naar een regulier voortgezet onderwijs school.

vso (vmbo-b, k en t)

Directeur
Mw. M.J.M. van den Hoven

Teamleider VSO
Dhr. M. van Merm
Mw. A. Papadopoulos

Planetenlaan 13
2024 EN Haarlem
023 - 541 19 12
info@gunningschool-vso.nl
www.gunningschool-vso.nl

Open huis
Woensdag 10 maart 2021, 16.00-20.00 u.
Woensdag 14 april 2021, 15.00-18.00 u.
Kom samen met je ouders kennismaken en onze school bezichtigen. Je kan bij onze school aangemeld worden met een toelaatbaarheidsverklaring van een samenwerkingsverband.

Top