Rudolf Steiner College

De wereld wordt gemaakt door mensen die kunnen samenwerken

Wij geloven in ontwikkeling en doorstroommogelijkheid. Wat je kunt, ligt niet definitief vast aan het einde van je basisschool. Daarom hebben wij verschillende soorten brugklassen: homogene zoals alleen mavo om daarna eventueel de havo te doen en meer heterogene zoals vwo/havo. De definitieve samenstelling van onze brugklassen bepalen we aan de hand van het aantal en soort aanmeldingen. Daarbij zorgen we er altijd voor dat het hoogste niveau in een dakpanklas het meest aanwezig is, zodat je wordt uitgedaagd het meeste uit jezelf te halen. Duurzaamheid. Energievraagstukken. Nieuwe toepassingen en oplossingen.

De wereld zoals we die nu kennen, is over tien jaar misschien wel totaal anders. Het is die andere wereld waaraan jij straks gaat meebouwen. Op het Rudolf Steiner College doen wij er alles aan om je hierop voor te bereiden. Daarom stimuleren we je met de standaard leervakken, maar ook met vakken waardoor je je sociaal en creatief kan ontplooien. Zo leer je meer uit jezelf te halen. Dat is belangrijk. Want de nieuwe wereld wordt gemaakt door mensen die kunnen samenwerken en creatief kunnen denken. Door enthousiaste mensen met wilskracht.

vrijeschool voor vwo, havo en mavo

Rector
Jos Reckman

Coördinatoren brugklassen
Holden Lievestro voor vwo en havo
Auke Zwart voor mavo 

Engelandlaan 2
2034 NA Haarlem
023 – 536 13 78 (9.00-15.00 u.)
contact@rscollege.nl
www.rscollege.nl

Digitale Iinformatieavonden voor ouders
Vooraf aanmelden via contact@rscollege.nl
Donderdag 28 januari 2021, 20.00-21.45 u.
Donderdag 4 februari 2021, 20.00-21.45 u.

Open proeflesmiddagagen voor leerlingen
Vooraf aanmelden via contact@rscollege.nl
Woensdag 10 februari 2021, 13.15-15.30 u.
Woensdag 17 februari 2021, 13.15-15.30 u.

Rondleidingen voor leerlingen
Vooraf aanmelden via contact@rscollege.nl
Maandag  15 februari 2021, vanaf 14.00 u.
Dinsdag 16 februari 2021, vanaf 14.00 u.

Top