Technisch College Velsen

Slimme kids kiezen voor techniek!

Het onderwijs in de onderbouw
Onze onderbouw duurt twee jaar. Je leert zowel met je hoofd als met je handen. Theorielessen worden afgewisseld met techniekopdrachten, workshops en sport, waar waardoor iedere dag er anders uitziet. In de onderbouw ga je onderzoeken welke techniekrichting het beste bij jou past, zodat je weet welk profiel je wilt kiezen in de bovenbouw. Je mentor zal je daarin begeleiden.

Bovenbouw
We hebben in de bovenbouw drie richtingen (profielen) waaruit je kunt kiezen:

  • Bouwen, wonen en interieur
  • Produceren, installeren en energie
  • Mobiliteit en transport

Per week krijg je ongeveer 15 lesuren praktijk. Je gaat ook stagelopen bij een bedrijf. Naast het door jou gekozen techniek-vak doe je eindexamen in vier theorievakken: Nederlands, Engels, wiskunde en natuur- en scheikunde. Voor de gemengde leerweg komt daar nog het vak economie bij.

Na het halen van je diploma kun je naar het middelbaar beroepsonderwijs (mbo), daar kun je jezelf verder specialiseren in bepaalde vakgebieden zoals motorvoertuigtechniek, bouwkunde, installatietechniek, elektrotechniek of metaaltechniek.

school voor technisch onderwijs; basis, kader en gemengde leerweg

Directeur
Dhr. F. W. Out

Schoolleider (plv. directeur)
Dhr. R. Hartman

Schoolleider
Dhr. A. Zwanenburg

Hoofd Huisvesting / Facilitaire diensten
Dhr. M. Dik

Briniostraat 12
1971 HM IJmuiden
0255 - 54 69 00
informatie@technischcollegevelsen.nl
www.technischcollegevelsen.nl

Open dag en open avond
Zaterdag 28 november 2020, 10.00-13.00 u.
Vrijdag 29 januari 2021, 18.00-21.00 u.

Girls Night
Dinsdag 2 februari 2021, 18.30-20.30 u .

Informatie zij-instroom
Woensdag 7 april 2021, 19.00-20.30 u.
Houd onze website in de gaten voor extra voorlichtingsmomenten.

Doe-middagen
Woensdag 21 oktober 2020, 14.30-17.00 u.
Woensdag 2 december 2020, 14.30-17.00 u.
Woensdag 10 februari, 14.30-17.00 u.

Meld je voor de Doe-middagen aan via 0255-54 69 00 en voor alle andere bovengenoemde activiteiten via onze website. Voor meer informatie kun je ook mailen naar ontdektechniek@technischcollegevelsen.nl

Top