VSO Daaf Geluk

De school op maat voor jou

Dit is de brugklas van VSO Daaf Geluk

De VSO Daaf Geluk is een openbare school voor voortgezet speciaal onderwijs (vso). We geven voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs (vmbo), hoger algemeen voortgezet onderwijs (havo) en voortgezet wetenschappelijk onderwijs (vwo). In het huidige schooljaar ontwikkelen we een basisberoepsgerichte leerweg. Deze zal starten per augustus 2021.

  • Je komt in een klas met 13 tot 16 leerlingen. Daarom kunnen we je alle aandacht geven die nodig is.
  • We hebben dakpanklassen. Zo ontdek je in welke leerweg je het meest kunt groeien en welke opleiding het best bij jouw talenten past.
  • We helpen jou door je structuur te bieden. We leren je omgaan met plannen en maken van huiswerk en zelfstandig uitvoeren van opdrachten. Ook doe je mee aan projecten.

Dat is niet alleen leerzaam, het is ook leuk.

vso

Directeur
Mw. M.J.M. van den Hoven

Algemeen zorgcoördinator
Dhr. J.A.M. Koopman

Teamleider klas 1
Mw. D. van Leeuwen

Plesmanplein 8
2024 HT Haarlem
023 - 526 16 44
info@vsodaafgeluk.nl
www.vsodaafgeluk.nl

Open huis
Vrijdag 20 november 2020, 16.00-19.00 u.
Kom je ook? Als je wilt is er ook altijd een mogelijkheid om rondgeleid te worden op een ander moment.

Aanmelding
Voor aanmelding en plaatsing op de VSO Daaf Geluk is een toelaatbaarheidsverklaring (tlv) nodig van het samenwerkingsverband van de regio waarin jij woont of waar de school staat. Op de tlv geeft het samenwerkingsverband de bekostigingscategorie aan en hoe lang de tlv geldig is. Voor meer informatie hierover: zie het ondersteuningsplan dat is te downloaden via www.vsodaafgeluk.nl

Top