VSO Daaf Geluk

De school op maat voor jou

Dit is de brugklas van VSO Daaf Geluk

De VSO Daaf Geluk is een openbare school voor voortgezet speciaal onderwijs (vso). We geven voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs (vmbo), hoger algemeen voortgezet onderwijs (havo) en voorbereidend wetenschappelijk onderwijs (vwo). Vanaf leerjaar 3 is er een basisberoepsgerichte leerweg met economie en ondernemen. We bieden dus diplomagericht onderwijs dat jou laat ontdekken waar je je goed bij voelt.

  • Je komt in een klas met 13 tot 16 leerlingen. Daarom kunnen we je alle aandacht geven die nodig is.
  • We hebben dakpanklassen. Zo ontdek je in welke leerweg je het meest kunt groeien en welke opleiding het best bij jouw talenten past.
  • We helpen jou door je structuur te bieden. We leren je omgaan met plannen en maken van huiswerk en zelfstandig uitvoeren van opdrachten. Ook doe je mee aan projecten.

Dat is niet alleen leerzaam, het is ook leuk.

vso

Directeur
Mw. M.J.M. van den Hoven

Algemeen zorgcoördinator
Dhr. J.A.M. Koopman

Teamleider klas 1
Mw. D. van Leeuwen

Plesmanplein 8
2024 HT Haarlem
023 - 526 16 44
info@vsodaafgeluk.nl
www.vsodaafgeluk.nl

Online Open huis
Vrijdag 19 november 2021, 16.00-19.45 u.
Kom je ook online? Aanmelden kan via de QR-code op www.vsodaafgeluk.nl. Kies uit twee tijdstippen: van 16.00-17.15 uur of van 18.30-19.45 uur.

Aanmelding
Voor aanmelding en plaatsing op de VSO Daaf Geluk is een toelaatbaarheidsverklaring (tlv) nodig. Meer informatie hierover staat in het ondersteuningsplan dat is te downloaden via www.vsodaafgeluk.nl

Top