Sterren College Haarlem

Sterren College Haarlem

Het Sterren College bouwt aan je toekomst!

In de brugklas word je (na overleg) geplaatst in de leerweg die jouw juf of meester van de basisschool heeft geadviseerd. In jouw klas hebben alle leerlingen hetzelfde advies of ligt dat heel dicht bij elkaar. Sommige leerlingen krijgen ook leerwegondersteunend onderwijs. Naast de verplichte vakken als Nederlands, Engels, taal, wiskunde en rekenen krijg je ook Praktische Sector Oriëntatie (PSO). Bij het vak PSO krijg je al een voorproefje van alle opleidingen die je vanaf de derde klas bij het Sterren College kunt gaan volgen.

 

Dat is handig wanneer je in de loop van de tweede klas een beroepsrichting gaat kiezen: er valt wat te kiezen bij het Sterren College! Bij veel lessen moet je ook je handen gebruiken. Bijvoorbeeld wanneer je gaat koken, bloemschikken, verzorgen of ontwerpen. Vanaf de eerste dag zal de mentor met jou werken aan je toekomst. Dit doen we vooral tijdens lessen en gesprekken, we noemen dit Loopbaanoriëntatie- en begeleiding (LOB). Sommige leerlingen volgen vanaf leerjaar 1 de Sportklas.

 

vmbo basis- en kaderberoepsgericht, gemengde leerweg en beroepsgerichte mavo

Directeur
Dhr. Wim Huiberts

Teamleider 1e en 2e leerjaar
Dhr. Norbert G.E.M. de Vries

 

Badmintonpad 15
2023 BT HAARLEM
023 - 541 51 00
informatie@sterrencollegehaarlem.nl
www.sterrencollege.nl

Informatiemomenten

Open dagen
Vrijdag 26 januari 2018, 19.00-21.00 u.
Zaterdag 27 januari 2018, 10.00-12.30 u.

Informatiedag voor leerlingen en leerkrachten groep 8 (en groep 7)
Dinsdag 14 november 2017, inloop vanaf 9.30 u., programma 10.00-12.00 u.
Donderdag 16 november 2017, inloop vanaf 9.30 uur, programma 10.00-12:00 u.

Informatieavond voor ouders (en leerlingen) groep 8 (en groep 7)
Donderdag 16 november 2017, inloop 19.15 u., informatie 19.30-21:00 u.

Bezoek van de basisschool met leerlingen groep 8
Basisscholen kunnen zich voor een rondleiding aanmelden bij:
Dhr. N. de Vries (n.devries@sterrencollegehaarlem.nl) of mw. J. Haak (j.haak@sterrencollegehaarlem.nl)