Sterren College Haarlem

Sterren College Haarlem

Het Sterren College bouwt aan je toekomst!

In de brugklas word je (na overleg) geplaatst in de leerweg die jouw juf of meester van de basisschool heeft geadviseerd. In jouw klas hebben alle leerlingen hetzelfde advies of ligt dat heel dicht bij elkaar. Sommige leerlingen krijgen ook leerwegondersteunend onderwijs.

 

Naast de verplichte vakken als Nederlands, Engels, wiskunde en rekenen krijg je ook Praktische Profiel Oriëntatie (PPO). Bij het vak PPO krijg je al een voorproefje van alle profielen die je vanaf de derde klas bij het Sterren College kunt gaan volgen. Dat is handig wanneer je in de loop van de tweede klas drie profielen gaat kiezen: er valt wat te kiezen bij het Sterren College! Bij veel lessen moet je ook je handen gebruiken. Bijvoorbeeld wanneer je gaat koken, bloemschikken, verzorgen of ontwerpen. Vanaf de eerste dag zal de mentor met jou werken aan je toekomst. Dit doen we vooral tijdens lessen en gesprekken, we noemen dit Loopbaanoriëntatie- en begeleiding (LOB). Sommige leerlingen volgen vanaf leerjaar 1 de Sportklas.

vmbo basis- en kaderberoepsgericht, gemengde leerweg en beroepsgerichte mavo

Directeur
Dhr. Wim Huiberts

Teamleider 1e en 2e leerjaar
Mw. Sigrid Regelink

 

Badmintonpad 15
2023 BT HAARLEM
023 - 541 51 00
informatie@sterrencollegehaarlem.nl
www.sterrencollege.nl

Informatiemomenten

Open dagen 

Vrijdag 25 januari 2019, 19.00-21.00 u. 
Zaterdag 26 januari 2019, 10.00-12.30 u. 
Informatiedag voor leerlingen en leerkrachten groep 8 (en groep 7) 
Dinsdag 13 november 2018, inloop vanaf 09.30 u., programma 10.00-12.00 u. 
Donderdag 15 november 2018, inloop vanaf 9.30 u., programma van 10.00-12.00 u. Op uitnodiging. 
Informatieavond voor ouders (en leerlingen) groep 8 (en groep 7) 
Donderdag 15 november 2018, inloop 19.15 u., informatie 19.30-21.00 u. 
Bezoek ouders en leerlingen groep 8 
Ouders en leeerlingen kunnen zich voor een rondleiding aanmelden bij de afdelingscoördinator onderbouw mevrouw Judith Haak (j.haak@sterrencollegehaarlem.nl)