Vestiging Gunning od Daaf Gelukschool

Vestiging Gunning op de Daaf Gelukschool

De school op maat voor jou

Dit is de brugklas van de Vestiging Gunning op de Daaf Geluk

• Je komt in een klas met maximaal vijftien leerlingen. Daarom kunnen we je alle aandacht

geven die nodig is.

• Voor de eerste twee leerjaren bieden we vmbo-klassen waar we op kader en theoretisch

niveau lesgeven. Daarnaast zijn er klassen waar we op vmbo-theoretisch en

havoniveau lesgeven. Zo ontdek je in welke leerweg je het meest kunt groeien en

welke opleiding het best bij jouw talenten past.

• We helpen jou door je structuur te bieden. We leren je omgaan met plannen en maken

van huiswerk en zelfstandig uitvoeren van opdrachten. Ook doe je mee aan projecten.

Dat is niet alleen leerzaam, het is ook leuk.

• Voor de lessen natuurkunde, scheikunde en techniek werken we vakoverstijgend,

zoals dat heet. Je doet zo extra veel kennis op en je gaat de verbanden tussen die

vakken ontdekken.

• Je maakt huiswerk voor een groot deel al tijdens de lessen. Dat is fijn, want als je er

vragen over hebt kun je die gelijk stellen. Kun je thuis geen huiswerk maken, dan is

er onze huiswerkklas waar je dat onder begeleiding kunt doen.

• Je krijgt hetzelfde vakkenpakket als op andere vmbo- en havo-scholen. Daarbij gebruiken

we ICT-hulpmiddelen om jouw digitale vaardigheden te ontwikkelen.

 

VSO

Directeur
Mw. M.J.M. van den Hoven

Algemeen zorgcoördinator
Dhr. J.A.M. Koopman

Teamleider klas 1
Mw. D. van Leeuwen

 

Plesmanplein 8
2024 HT Haarlem
023 - 526 16 44
vestiginggunning@daafgeluk.nl
www.gunning-vgdg.nl

Informatiemomenten

Open dagen
Vrijdag 10 november 2017, 19.00–21.00 u.
Zaterdag 11 november 2017, 10.00–13.00 u.