Welk onderwijs?

Welk onderwijs?

Jouw schooladvies geeft welk vo-onderwijs je kunt gaan volgen. Waar ga jij heen?

Voorbereidend wetenschappelijk onderwijs (vwo)

Er zijn twee soorten vwo: het atheneum en het gymnasium. Op het gymnasium krijg je les in Latijn en Grieks, op het atheneum niet. Verder zijn de vakken gelijk. Na drie jaar kies je een examenprofiel. De vwo-profielen zijn: natuur en techniek, natuur en gezondheid, economie en maatschappij, en cultuur en maatschappij. De vakken die je krijgt zijn afhankelijk van het profiel.

Overzicht scholen met atheneum of gymnasium

Hoger algemeen voortgezet onderwijs (havo)

Havo leidt je op voor een algemeen diploma. Na het derde jaar kies je een examenprofiel. Dit zijn de havo-profielen: natuur en techniek, natuur en gezondheid, economie en maatschappij, en cultuur en maatschappij.

Overzicht scholen met havo

Voorbereidend middelbaar onderwijs (vmbo)

Het vmbo biedt geweldige mogelijkheden om je talenten te ontplooien. Meer dan zestig procent van alle Nederlanders is ooit met een vmbo-advies naar de brugklas gegaan! Na het vmbo kun je verder leren in jouw vak, want je mag ‘stapelen’ en steeds kiezen voor een opleiding die een stapje hoger is. Je kunt bijvoorbeeld beginnen met de richting die ‘kaderberoepsgericht’ heet (vmbo-kader). En na een middenkaderopleiding (mbo) kun je nog weer verder naar het hoger beroepsonderwijs (hbo).

Overzicht scholen vmbo-basis - vmbo-kader - vmbo-t (mavo) - vmbo-gl

Leerwegondersteunend onderwijs (lwoo)

Dit is geen aparte opleiding maar – tijdelijk – extra hulp bij het leren in het vmbo. Om deze extra hulp te kunnen krijgen, moet je eerst een test maken. Zo wordt duidelijk welke manier van lesgeven het best bij jou past.

Overzicht scholen met lwoo

Praktijkonderwijs (pro)

Is het behalen van een diploma in een van de leerwegen van het vmbo te hoog gegrepen, dan is praktijkonderwijs (pro) jouw richting. Voor je toelating wordt een onderzoek gedaan of pro goed bij jou past. In pro leer je omgaan met wonen, werken, burgerschap en vrijetijdsbesteding. Je kunt er stages doen en ook een aanvullende opleiding is mogelijk. Als je praktijkonderwijs hebt gevolgd, kun je uitstromen naar werk in diverse sectoren.

Overicht scholen voor praktijkonderwijs

Voortgezet speciaal onderwijs (vso)

Dit is onderwijs voor als je specialistische en/ of intensieve begeleiding nodig hebt. Bijvoorbeeld door een handicap, chronische ziekte of stoornis.

Overzicht scholen voor speciaal onderwijs